Nyheter

2011-07-15

Bemötande apropå att ”vindkraftsutredare ifrågasätts”(1)

Jag vill bemöta och klarlägga Enetjärn Natur ABs roll i Hallands-fallet. Det inventeringsuppdrag som vi hade var begränsat till att i april 2009 inventera naturvärden i vegetation, skog och våtmarker, inte att inventera fåglar. Vi fick ett litet tilläggsuppdrag att samtidigt bedöma om det fiskgjusbo som noterats av JP Fågelvind var bebott. Vi hade bristfälliga uppgifter om boets läge och hittade det tyvärr inte. Av Anders Wirdheims artikel förstår jag att vi kanske t.o.m. hade fel uppgifter.
Vi är väl medvetna om att vindkraft på fel platser innebär risker för fåglar och vi konsulter ska därför alltid presentera ett så bra kunskapsunderlag att tillståndsmyndigheten (ofta länsstyrelsen) kan fatta väl avvägda beslut i lokaliseringsfrågan. När vi idag gör fågelutredningar kontaktar vi i stort sett alltid lokalt kunniga ornitologer. Inte sällan blir det ett litet uppdrag för någon att inventera eller ta fram uppgifter. Vi har också en rutin att rapportera våra egna obsar på Svalan.
I vår rapport om naturvärdena i Hallands-fallet gjorde vi ett tillägg om att vi inte hittat fiskgjusboet men vi hänvisade också till att fiskgjuse brukar ses av de närboende i området. Om vi hade haft uppdraget idag hade vi givetvis kontaktat lokala ornitologer. För två år sedan hade vi inte lika tydliga rutiner som idag. Jag beklagar detta och tar till mig av kritiken.
För övrigt instämmer jag i att det behövs riktlinjer för fågelutredningar och naturvärdesbedömningar. Vi ingår redan i en grupp som ska utforma en sådan standard för naturvärdesbedömning och vi fördjupar gärna vårt samarbete med SOF och utvecklar en bra standard för fågelutredningar som även myndigheterna kan börja använda som sin kravlista.
 
Anders Enetjärn, Vd, Enetjärn Natur AB
Enetjärn Natur AB är ett av landets större ekologkonsult-bolag med uppdrag över hela landet inom både naturskydd och stora samhällsprojekt, bl.a. vägar, järnvägar och vindkraft. Vi har under 2011 tagit initiativ till att lyfta fram ekologisk kompensation som ett nytt verktyg i miljöarbetet.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR