Nyheter

2013-06-14

Berguvar går före vindkraft(4)

Berguv. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

I slutet av maj kom ett viktigt beslut från Mark och miljödomstolen gällande hänsyn till berguv vid etablering av vindkraft. Länsstyrelsen i Jönköpings län hade tidigare sagt nej till en etablering av tre vindkraftverk nära ett berguvrevir i nordvästra Småland. Detta överklagades av exploatören, Eolus Vind AB, men domstolen avslog överklagandet.

 

 

I det beslut från länsstyrelsen som Eolus överklagade sades bl.a. att ”berguven framstår som en av de fåglar som är mest känslig för störning och kollisionsrisker i samband med vindkraftsetablering”. Länsstyrelsen konstaterade även att det bara finns ca 15 berguvsrevir i Jönköpings län och ca 475 i hela landet. Därför, kombinerat med hänsyn till häckningsplatsernas natur, bedömde länsstyrelsen att en förlust av det aktuella reviret skulle kunna få negativ inverkan på den regionala populationen av en skyddad art.

 

För att bemöta detta hade Eolus, inför behandlingen av ärendet i Mark- och miljödomstolen, tagit fram en rapport från en studie gällande det aktuella berguvsreviret. Man menade att berguvarna inte skulle ta skada av att det byggdes vindkraftverk nära deras boplats. Detta bemöttes av Västbo Fågelklubb och SOF, och Mark- och miljödomstolen gick på samma linje. Domstolen konstaterade att det inte framkommit några uppgifter som motiverar ett undantag från den rekommenderade skyddszonen om 2 km från bo av berguv.

 

Mera material i detta ärende finns att hämta på våra vindkraftssidor:

http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/vindkraft/vindkraftnyheter/nyhet-2013-02-07/ 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR