Nyheter

2012-07-05

Beståndet av spetsbergsgås minskas i Europa.

Svalbardspopulationen av spetsbergsgås skall minskas från 80000 till 60000 individer enligt ett gemensamt beslut av fyra västeuropeiska länder. Foto: John Larsen

Fyra västeuropeiska länder, Danmark, Norge, Holland och Belgien, har kommit överens om att Svalbard-beståndet av spetsbergsgäss måste minskas med en fjärdedel, från ca 80000 till 60000 fåglar. Orsaken är betsskador på såväl jordbruksmark i vinterkvarteren som i den arktiska naturen på Svalbard.

Det är inte många fågelarter som kan sägas gilla den europeiska jordbrukspolitiken. Tvärtom minskar de allra flesta jordbruksanknutna arter i de hårt odlade jordbruksmarkerna. Med det finns undantag, och det allra tydligaste är gäss. De allra flesta europeiska gåsarter har också ökat kraftigt under senare decennier i takt med att åkrarna blivit större och att en allt större andel av åkrarna är bevuxna vintertid. Sannolikt har även modern växtförädling spelat in - även små ökningar av näringsinnehållet i en gröda kan få stora effekter på de arter som betar av grödan.

Följden har blivit att vinteröverlevnaden har ökat dramatiskt hos de gåsarter som betar på västeuropeiska vinteråkrar. Gässen stora kullar är en anpassning till hög ungdödlighet, som sannolikt var det normala tidigare. Men idag överlever de flesta gåsungar vintern, och följden har blivit något av en befolkningsexplosion. Vi ser det hos oss i form av främst grågäss och vitkindade gäss, men även andra arter har gynnats. Antalet spetsbergsgäss som häckar på Svalbard har mer än femdubblats på bara 50 år.

De stora gåsflockarna kan under vissa omständigheter orsaka betydande betesskador på växande gröda under vintern, men de påverkar även naturen i häckningsområdet. Detta kan få negativa följder för flera andra arktiska fågelarter liksom för många andra organismer. En parallell är f.ö. det kraftiga betet av grågås på många sydsvenska strandängar som missgynnat häckande vadarfåglar.

Nu har alltså myndigheterna i Norge (där denna population av spetsbergsgäss häckar) samt i Danmark, Hollan och Belgien (där merparten övervintrar) kommit överens om en gemensam förvaltningsplan. Den innebär framför allt en kraftigt ökad jakt på spetsbergsgäss. Målet är att pressa ner beståndet till 60000 individer och därefter behålla det på denna nivå.

 

Anders Wirdheim

 

Not: Förutom på Svalbard häckar spetsbergsgåsen på Island och västra Grönland, men dessa populationer övervintrar på Brittiska öarna och omfattas inte av detta beslut.

 

ATL - Lantbrukarnas affärstidning uppmärksammar också detta. Läs här.  

 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR