Nyheter

2013-09-19

Biologisk mångfald på slätten(4)

Fågelåker som anlagts på gården Hidinge i Närke för att gynna fågellivet. Foto: Petter Haldén

Jordbruksverket inbjuder i samarbete med Partnerskap Alnarp till en avslutande konferens för projektet Mångfald på slätten. Projektet har under tre år arbetat med att ta fram och sprida kunskap om åtgärder för att gynna pollinatörer och andra nyttodjur, fåglar och vilt i det intensivt brukare slättlandskapet. Projektet har arbetat med regionala projektledare och demonstrationsgårdar i olika slättområden i landet. På konferensen får du ta del av erfarenheter från detta arbete.

 

Bl.a. kommer ett pass att handla om fåglar. Petter Haldén, HS Konsult AB, och lantbrukare Håkan Wahlstedt visar exempel från demonstrationsgården Hidinge i Närke. Sönke Eggers, forskare vid SLU ger exempel på fåglarnas behov av föda och skydd och vidgar diskussionen.

 

Program finns att hämta här: http://www.jordbruksverket.se/download/18.2ae27f0513e7888ce22800011754/1369748163694/Inbjudan+Gynna+m%C3%A5ngfalden_webbformul%C3%A4r.pdf

Anmälan görs här: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/anmalningar/gynnamangfalden.4.735f31cc13f5705505e1971.html

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR