Nyheter

2015-05-21

Biologiska mångfalden fortsätter att minska i Europa(1)

Jordbrukslandskapets fåglar är de som är värst ute i Europa enligt den nya rapporten "State of Nature 2015". Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

En ny rapport ”State of Nature 2015” visar att den biologiska mångfalden i Europa minskar i snabb takt. Den främsta orsaken till detta är intensifierat jordbruk. Samtidigt pekar rapporten på vikten av naturskydd. Natura 2000, det vill säga nätverket av skyddade områden, har haft stor betydelse för många arter.

 

State of Nature 2015 visar att en stor del av Europas arter inte har gynnsam bevarandestatus i de flesta av EU:s medlemsländer, och situationen är ännu sämre när det gäller specifika biotoper. Det moderna jordbruket utgör det främsta hotet mot både arter, biotoper, värdefulla lokaler och hela ekosystem. Allra värst utsatta är naturbetesmarker och andra typer av gräsmarker. Ohållbart fiske utgör det största hotet mot marina miljöer och många vattendrag påverkas negativt av olika former av exploatering.

 

– Den nya rapporten visar att naturskydd har stor betydelse för bevarandet av mångfalden men att situationen totalt sett fortfarande är förfärlig. Om vi inte snabbt tar itu med de värsta orsakerna till förlust av biologisk mångfald, inte minst jordbruket, kommer vi att missa 2020-målet, förlora värdefulla biotoper och arter och det till en hög kostnad för samhället, säger Ariel Brunner från BirdLifes Europa-kontor och fortsätter:

 

– På den positiva sidan ser vi mycket tydliga tecken på att Natura 2000-nätverket har mycket goda effekter. Detta, tillsammans med att fler än 100 000 EU-medborgare redan den första veckan anslöt sig till Ett klick för naturen, inger hopp att EU-kommissionen ska ta intryck.

 

State of Nature 2015 är den första rapporten från EU-kommissionen om läget för den biologiska mångfalden som baseras på data från medlemsländerna utifrån artikel 12 i Fågeldirektivet och artikel 17 i Habitatdirektivet. State of Nature 2015 har sammanställts av EEA och gäller data från åren 2008–12 för Fågeldirektivet och 2007–12 för Habitatdirektivet.

 

Kampanjen Ett klick för naturen syftar till att visa för EU-kommissionen att vi är många runt om i Europa som sätter mycket stort värde på en levande och rik natur. Om du inte redan gjort ett klick för naturen, kan du göra det här:

http://www.birdlife.se/nature-alert/

 

(AW)

 

Not: 2020-målet innebär att förlusterna av biologisk mångfald ska ha upphört inom EU till år 2020. Tidigare fanns ett motsvarande mål till 2010, men det målet var EU-länderna långt från att nå. 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR