Nyheter

2012-10-02

BirdLife: EU-politiken leder mot biologisk utarmning

Jordbrukslobbyn är mycket mäktig inom EU och har hittills omöjliggjort alla försök till en verklig reformering av jordbrukspolitiken inom EU. I stället går utvecklingen mot ett allt intensivare bruk av åkermarken. Höstvete. Foto: Anders Wirdheim

Idag presenterar BirdLife Europa rapporten ”Vägen till återhämtning” och i samband med det har världsdelens 45 olika BirdLife-partners agerat på nationell nivå för att rikta uppmärksamheten mot att det nu krävs krafttag för att EU skall undgå ett nytt misslyckande gällande biologisk mångfald.

 

I rapporten ”Vägen till återhämtning” ges en heltäckande översikt av de resultat som EU hittills nått vad gäller målen för biologisk mångfald. EU har beslutat att förlusterna av biologisk mångfald, och av de s.k. ekosystemtjänster som en rik natur innebär, skall ha upphört till år 2020 och man har även utformat en strategi för att klara detta.

Men BirdLife Europa drar slutsatsen att de direkt skadliga EU-subventionerna inom jordbruk, fiske, transport och energisektorerna motverkar strategin och måste avskaffas. Samtidigt måste bidragen till naturvård ökas kraftigt. I annat fall kommer arbetet för biologisk mångfald att spåra ur fullständigt.

– Europas regeringar måste börja investera i miljön nu och sluta lyssna till förhalande lobbyister, säger Ariel Brunner på BirdLife Europa och fortsätter:

– Besluten när det gäller EU:s budget och reformeringen av jordbrukspolitiken blir avgörande. Går besluten fel väg, kommer det att riskera hela strategin för biologisk mångfald.

I rapporten presenterar BirdLife Europa lösningar när det gäller såväl den gemensamma jordbrukspolitiken som fiskepolitiken och förslag till investeringar inom biologisk mångfald i de pågående budgetförhandlingarna gällande åren 2014–2020.

När EU formade strategin för biologisk mångfald gjordes korrekta bedömningar av vad som krävs för att stoppa förlusterna, men tiden börjar rinna ut. De beslut som fattas inom EU de närmaste 18 månaderna kommer att bli helt avgörande.

EU har redan tvingats skjuta fram målet gällande biologisk mångfald en gång. Vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 beslöts att förlusterna av biologisk mångfald skulle upphöra till 2010. Detta misslyckades totalt och man tvingades skjuta fram och justera målet till 2020. Nu är även detta mål i farozonen.

– – –

BirdLife Europa är ett partnerskap bestående av 45 nationella fågel- och naturskyddsorganisationer. BirdLife Europa är också en del av BirdLife International, som är världens största naturvårdsorganisation.

Sveriges Ornitologiska Förening  (SOF) är den svenska partnern inom BirdLife och består i sin tur av ett större antal lokala och regionala fågelskyddsorganisationer.

Detta unika nätverk från lokal till global nivå innebär att BirdLife kan presentera högklassiga rapporter över hur vår miljö skall hanteras till förmån för både människor och natur.

– – –

Rapporten "On the Road to Recovery" kan hämtas här: http://www.birdlife.org/eubiodiversityreport2012/wp-content/uploads/2012/09/On-the-Road-to-Recovery-lr.pdf

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR