Nyheter

2013-06-18

BirdLife International håller världskongress(4)

BirdLife Internationals världskongress hålls i Ottawa, Kanada den 19 juni. Representanter för fler än 120 länder möts då i vad som kan sägas vara en milstolpe för naturskyddet världen över. Kongressen firar bl.a. 20-årsjubileet av BirdLife Internationals etablering av sitt omfattande nätverk av natur-och miljöorganisationer världen över samt 90-årsjubileet av ICBP, den organisation som föregick och lade grunden för BirdLife. Sveriges Ornitologiska Förening är BirdLife Sverige.

 

 

BirdLife International är världens största partnerskap inom natur- och miljöskydd. BirdLife består av 121 nationella partners fördelade över hela världen med totalt 13 miljoner medlemmar. Inom organisationen finns 7000 lokala grupper som arbetar med naturskydd och 7400 engagerade anställda. Dessa imponerande summor växer dessutom stadigt!

 

Värd för kongressen är BirdLifes två kanadensiska samarbetspartners, Bird Studies Canada och Nature Canada. Världskongressen hålls vart femte år och utgör något av en smältdegel där innovativa metoder sprids för att hindra förluster av biologisk mångfald och miljöförstöring, något som i allra högsta grad är en global utmaning.

 

Vid kongressen lanseras BirdLife 2020-strategi, som sätter partnerskapets mål för att spara arter, bevara livsmiljöer och främja ekologisk hållbarhet samtidigt som man minskar fattigdomen. Naturvård kan nämligen inte bli framgångsrik på sikt om man inte samtidigt har människorna i det aktuella området med sig.

 

BirdLifes strategi omsätts i handling genom nio globala program. Bland de nya program som nu förs in finns lokalt medbestämmande, som behandlar frågor om fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling genom naturskydd. Ett annat program gäller invasiva främmande arter. Det syftar bl.a. till att förbättra hälsan hos ekosystemen på öar i främst Stilla havet (men också försörjningsmöjligheterna för de människor som bor där) genom att utrota gnagare och andra introducerade arter som har en destruktiv verkan på naturen.

 

Vid kongressen lanserar Birdlife International även den tredje upplagan av State of the Worlds Birds, som kvantifierar den årliga kostnaden för naturvården. Det är en kostnad som faktiskt är förvånansvärt låg i förhållande till det vi får för pengarna. State of the Worlds Birds presenterar även riktlinjer för hur och var resurser för bevarande kan användas mest effektivt.

 

Från BirdLife Sverige deltar ordföranden Dennis Kraft och Anders Lundqvist. Fler nyheter från kongressen kommer här på SOF:s hemsida inom kort.

 

(AW) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR