Nyheter

2014-11-26

BirdLife International kräver att myndigheter agerar mot nya fågelinfluensan(2)

Tidigare i höst gjordes de första fynden av det högpatogena viruset H5N8 hos vilda fåglar. Det var i spillning från mindre sångsvanar i Japan som viruset påträffades. Foto: John Larsen

 

Vilda fåglar har fått skulden för att en ny typ av fågelinfluensa slagit ut tamfågelbesättningar I Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Dessa spekulationer fick ny näring i veckan när en kricka som sköts i Tyskland visade sig bära på det aktuella viruset, kallat H5N8. Men denna kricka kan lika väl ha fått viruset från en kycklingfarm som burit det med sig från avlägsna trakter i Arktis. Därför kräver BirdLife International nu att nationella och lokala myndigheter ska vidta åtgärder som kraftigt minskar risken för att viruset ska kunna spridas mellan tama och vilda fåglar.

 

Det första kända utbrottet av H5N8 bland tamfåglar kom i januari i år i Sydkorea. Mer än 13 miljoner fåglar i ett drygt tiotal besättningar blev då destruerade. I mitten av november hittades sedan viruset i spillning från mindre sångsvanar i Japan. Men då hade viruset redan spridits till Europa och orsakat utbrott av fågelinfluensa i kyckling- och ankfarmer på kontinenten och Brittiska öarna. Det första europeiska fallet konstaterades 6 november i år.

 

Vilda fåglar, främst änder och gäss, utgör den naturliga reservoaren för alla influensa-virus av A-typ. För dessa fåglar utgör inte viruset något problem. Det är när virus sprids till tamfåglar som det kan mutera och bli farligt. Vilda fåglar kan bevisligen föra med sig virus över långa avstånd, men i det aktuella europeiska fallen verkar det osannolikt att vilda fåglar är källa till spridningen. Samtliga drabbade besättningar har hållits inomhus utan kontakt med vilda fåglar.

 

BirdLife kräver därför att lokala och nationella myndigheter ska:

 

• genomföra noggranna epidemiologiska studier för att kartlägga både källan till viruset och hur detta sprids bland tama och vilda fåglar,

• fokusera sjukdomsbekämpningen till de drabbade gårdarna för att minimera risken att sjukdomen sprids till andra fjäderfäanläggningar eller till vilda fåglar,

• förhindra kontakt med vilda fåglar på de drabbade gårdarna, inklusive granngårdar,

• inse att fokus på vilda fåglar kan vilseleda och ta resurser från effektiv sjukdomsbekämpning och även resultera i förluster av biologisk mångfald,

• inse att intensiv animalieproduktion utgör en stor del av problemet.

 

Enligt BirdLife International är de mest verksamma motåtgärderna mot fågelinfluensan ökad biosäkerhet inom fjäderfähanteringen, såväl på gårdar som slakterier. Kontakterna mellan olika besättningar måste minskas, liksom mellan besättningar och vilda fåglar. Vidare måste säkerheten bli bättre när det gäller foder och vattenförsörjning. Detta bör kombineras med snabba och kompletta avlivningar av smittade fjäderfäbesättningar i händelse av ett utbrott. Även kontakten mellan smittade fjäderfän och människor måste begränsas ytterligare. Andra åtgärder som bör beaktas omfattar strikta kontroller av förflyttningar av fjäderfä och fjäderfäprodukter. 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR