Nyheter

2012-10-16

BirdLife International lanserar atlas över skyddsvärda marina fågelområden

Vandringsalbatross, en art som visat sig kunna flyga mycket långa sträckor under en enda födosökstur. Foto: Mikael Nord/praktejder.se

I Hyderabad i Indien pågår just nu ett stort internationellt möte om biologisk mångfald. Det är Konventionen om Biologisk Mångfald som håller sitt elfte möte (COP 11). Idag, den 16 oktober, presenterar BirdLife International den första stora inventeringen som gjorts över viktiga fågelområden till havs. Denna inventering, som kallas e-Atlas of Marine Important Bird Areas, är ett synnerligen värdefullt bidrag till den samlade kunskapen om världshaven. Den kommer också att bli mycket viktig när det gäller att nå de internationella målen om att skydda 10 procent av världens havs- och kustområden till 2020.

”e-Atlas of Marine IBAs” täcker 3000 viktiga fågelområden i världen. Det är resultatet av sex års arbete som involverat 40 nationella BirdLife partners och många av världens ledande havsfågelforskare. Man har också samarbetat med nationella departement och med personal från flera internationella konventioner.

”e-Atlas of Marine IBAs” tillhandahåller värdefull information för både beslutsfattare och dem som arbetar på fältet. Det gäller inte minst vindkraft till havs, gas- och oljeutvinning, fiske, föroreningar och försäkringsbranschen.

Havsfåglar utgör idag den grupp fåglar där flest arter är hotade. Samtidigt innebär skyddet av dem stora utmaningar eftersom många av dem färdas tusentals kilometer över internationellt vatten och genom flera ekonomiska zoner. De går enbart i land för att häcka.

– Med tanke på de stora områden fåglarna utnyttjar, de långa perioder de tillbringar till havs och de många hot de utsätts för är det viktigt att identifiera ett nätverk av prioriterade områden som kan säkra fåglarnas överlevnad på sikt, säger Ben Lascelles som ansvarar för marina frågor inom BirdLife International.

”e-Atlas of Marine IBAs” presenterar också en modell för inventering av andra marina arter som valar, sköldpaddor och hajar. Systemet med IBA (Viktiga fågelområden) har visat sig även omfatta en stor och representativ andel av den övriga biologiska mångfalden. En effektiv skötsel och hantering av IBA-områden kommer därför att bidra väsentligt till skyddet av andra djurgrupper och livsmiljöer.

Tanken är att ”e-Atlas of Marine IBAs” skall uppdateras fortlöpande när nya områden identifieras och när nya uppgifter om redan kända områden kommer fram.

– Vi hoppas att e-Atlas of Marine IBAs skall bli en viktig resurs under många år framöver i arbetet med att hållbart förvalta haven. Även övriga marina verksamheter kommer att ha stor nytta av de kunskaper om naturvård till havs som vi nu förmedlar, säger Ben Lascelles.

 

Anders Wirdheim 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR