Nyheter

2013-06-18

BirdLife International World Congress, rapport från 17 juni(4)

BirdLife Internationals världskongress 2013 tjuvstartade redan den 17 juni med att länderna i Afrika, Amerika, Asien, Stilla havet, Mellersta östern och Europa med Centralasien hade möten var för sig.

 

SOF:s representanter deltog givetvis i mötet för Europa och Centralasien. Så gott som alla länder var representerade i ”Europe and Central Asia Partnership Meeting” med undantag av några där visumproblem lagt hinder i vägen. Inledningsvis presenterades tre nya fullvärdiga medlemmar i BirdLife: Montenegro, Kroatien och Serbien. Det innebär att det nu är sammanlagt 48 länder som ingår i det europeiska med centralasiatiska partnerskapet.

 

Efter detta följde val till den globala styrelsen i BirdLife (Global council). Europa med Centralasien har fyra styrelseplatser varav vi fick rösta om tre eftersom stora engelska RSPB har en fast styrelseplats. Representanter från Holland, Portugal och Bulgarien röstades fram att representera vårt europeiska och centralasiatiska partnerskap i den globala styrelsen. Dessa fyra representanter sitter också med i den regionala styrelsen, där ytterligare två representanter valdes in från Belgien respektive Kazakstan.

 

I övrigt ägnades en stor del av dagen till att arbeta med strategifrågor – ”BirdLife International Strategi 2013-2020”. Det gjordes dels i hela gruppen, dels i grupparbeten. Samma arbete genomfördes parallellt i de olika regionala partnerskapen. Det kvarstår ytterligare en del innan ett färdigt dokument kan presenteras.

 

Den första dagen avslutades med Open Space-möten (möten där deltagarna föreslår ämnen och man väljer att delta i det som intresserar mest och passar bäst för den deltagande föreningen). SOF:s representanter valde att delta i diskussioner om IBA och om möjligheterna till att ta nytta av varandra då det gäller administrativa stödsystem som medlemsregister etc. BirdLife Irland har kontakt med ett internationellt företag som är intresserade av att delta i utvecklingen av ett stödsystem för föreningar. SOF följer med intresse detta arbete.

 

Kvällen avslutades med en gemensam välkomstmiddag där BirdLifes ordförande Peter Schei (Norge) och director Marco Lambertini (Italien) hälsade oss välkomna. Marco berättade att detta är det hittills största mötet som genomförts i BirdLifes historia med delegater från fler än 120 olika länder. Representanter för arrangörslandet Kanada hälsade oss också välkomna.

 

Lagom reströtta somnade SOF:s representanter redan före klockan 22:00. Inget nattsudd med andra ord!

 

(ALT)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR