Nyheter

2014-02-15

BirdLife Sverige säger bestämt nej till förstörelse av skarvägg i Stockholms län(2)

 

Än en gång har fiskeintressen i Stockholms län ansökt om att få tillstånd att förstöra ägg i skarvars bon i Stockholms skärgård. Denna verksamhet, i form av så kallad äggprickning och oljering, har pågått i några år. För två år sedan avslöjades grova missförhållanden, bland annat i form av att ägg med fullgångna foster förstördes i strid med de villkor som fanns för verksamheten. Det finns också stora brister i redovisningen av verksamheten. Trots detta har länsstyrelsen i Stockholm fortsatt att bevilja tillstånd.

 

Förutom SOF – BirdLife Sverige är även Stockholms Ornitologiska Förening och Världsnaturfonden WWF mycket kritiska och begär att den ansökan om skyddsjakt som lämnats in ska avslås. BirdLife Sverige grundar sitt nej på följande punkter:

 

– skarvbeståndet i både Sverige och Stockholms skärgård har nått sin topp och är på väg    nedåt av naturliga orsaker

– det saknas en beskrivning av vilka effekter skyddsjakten har både på kort och lång sikt

– det saknas redovisning av tidigare skyddsjakter och den effekt dessa haft

– metoderna för den skyddsjakt som tillämpas är inte etiskt acceptabla

– skyddsjakten i form av äggprickning och s.k. oljering i kolonier stör andra arter, även sådana som är mycket skyddsvärda, på ett icke acceptabelt vis

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR