Nyheter

2013-06-20

BirdLifes medlemsmöte nu avslutat - öppna kongressen startar(4)

BirdLifes medlemsmöte är nu avslutat. Den avgående ordföranden i BirdLife International, Peter Schei från Norge avtackades med stående ovationer. Tillträder som ny ordförande/chairman gör mr Khalid Irani från Jordanien. Han har bland mycket annat varit miljöminister och energiminister i sitt hemland. Därutöver har han arbetat med naturskydd under större delen av sitt liv och nu senast i ett eget företag som arbetar med grön energi. Till ny kassör/tressurer valdes Nick Prentice från Storbritannien. Nick har en gedigen ekonomisk bakgrund i engelska och internationella projekt samt arbetat med engelsk skattelagstiftning i 35 år. Han är dessutom passionerad fågelskådare.

 

Under punkten ”Many Partners, One BirdLife: a vision for stronger partnership” presenterade BirdLifes CEO Marco Lambertini sin och styrelsens vision för att göra BirdLife ännu starkare. Samtidigt gjorde han en tillbakablick över de senaste fem åren och vad som uppnåtts. Av 1200 fågelarter som är under hot finns det idag skydd och skyddsplaner för 500 av dem och av 197 kritiskt utrotningshotade har är motsvarade siffra 115. Flera av dem har dessa har dessutom återhämtat sig och ökat efter insatser. Av 12 000 IBA-områden (Important Bird Areas – utpekade och definierade av BirdLife-partners i respektive land) har idag 40 % någon typ lagligt skydd.

 

Sammantaget genomsyrades mötet av behovet av djupare samarbete inom BirdLife-familjen genom att ha en tydligare röst utåt samt att fortsätta med att fördjupa samarbete BirdLifes-partners emellan. Vidare håller den nya strategin på att slutföras. Huvudförändringen är att BirdLife i högre grad, som NGO (ideell, ickestatlig organisation), kommer att bredda begreppet för vad vi arbetar med som naturskyddsorganisation. ”Partnerships for nature and people” kommer exempelvis att komplettera den nya logotypen i vissa utföranden. Begreppet Bird+ kommer att innebära att vi med hjälp av fåglar verkar för bibehållen biodiversitet som i sin tur ska gynna både naturen och oss människor. I praktiken handlar det om en breddning av hur BirdLife ser sitt verksamhetsområde som NGO eller kanske snarare att vi anpassar kartan till verkligheten.

 

BirdLifes partnermöte avslutades i och med att mr Khaled Irani tog över under onsdagseftermiddagen då också den nyvalda styrelsen presenterades. Samtidigt startade den andra och öppna delen av BirdLife-kongressen där även utomstående tillsammans BirdLife-partners deltar. Denna del pågår med workshops, föreläsningar och utställningar under tre dagar fram till lördag kväll. Över 600 personer kommer då att delta från över 130 olika nationer!  

 

En mycket pampig inledning på denna andra del av kongressen bjöds deltagarna på under temat ”Canada night”. Honary President HIH Princess Takamodo från Japan inledningstalade både initierat och passionerat om BirdLifes fortsatta arbete. Vidare talade Kanadas miljöminister, som uppenbarligen är lite skådare dessutom. Representanter för urbefolkningen Algonquinerna välkomnade och välsignade oss besökare. Avslutningsvis bjöds vi också på inuitisk strupsång.

 

För SOF:s representanter avslutades arbetsdagen efter midnatt och påbörjades på torsdagsmorgonen 05:00 med fågelexkursion. Det är jobbigt med konferenser!

 

(Alt)

BirdLifes nya styrelse uppställd för fotografering.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR