Nyheter

2014-12-11

BiSam – Biologiska föreningarnas samarbetsorganisation(2)

Företrädare för de fyra biologiska föreningarna som bildat samarbetsorganisationen BiSam. Från vänster Dennis Kraft, Ellen Larsson, Håkan Lundkvist och Stefan Grundström.

 

Ordförandena i Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, Sveriges Mykologiska Förening, Sveriges Entomologiska Förening och Svenska Botaniska Föreningen träffades den 5-6 december i Stenåsa på Öland. Syftet var att se på möjligheterna att starta ett samarbete där vi på ett bättre sätt ska kunna driva gemensamma frågor gällande artkunskap, biologisk mångfald, vår natur och miljö, samt belysa och stärka föreningarnas roll i naturvårdssverige.

 

En bakgrund är Norges sätt att arbeta i en samarbetsorganisation, SABIMA, för ideella biologiska föreningar som funnits sedan 1996.

 

Mötet blev mycket positivt. Vi utbytte erfarenheter och enades om ett antal frågor som vi vill driva tillsammans. Bland annat kommer vi att arrangera en gemensam konferens om våtmarker nästa höst och driva några angelägna frågor kring rapportering och validering av observationer i Artportalen.

 

Föreningarna ska träffas igen under nästa år och ha elektroniska kontakter under mellantiden.

 

Dennis Kraft - BirdLife

Ellen Larsson - SMF

Håkan Lundkvist - SEF

Stefan Grundström - SBF

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR