Nyheter

2015-06-09

Blå kärrhök i centrum för rovfågelsdebatt i England(1)

Blå kärrhöken står i centrum för en, som det verkar, alltmer infekterad debatt om rovfåglar i England. Foto: John Larsen

 

På relativt kort tid denna vår har fem blå kärrhökar försvunnit från väl bevakade revir i England. Detta ger extra bränsle till en intensiv debatt om rovfåglar i öriket. På ena sidan står naturvårdare och fågelskyddare, på den andra jägare och markägare. Men inte nog med det: allt oftare kommer det nu artiklar i media som ifrågasätter att rovfåglar ska ha ett starkt skydd.

 

Blå kärrhök har en relativt stark stam i Skottland, medan det engelska beståndet är litet och minskande. En orsak till detta är illegal jakt och fångst. Konflikten är gammal. I Storbritannien finns många stora markägare som använder hedar till uppfödning av och jakt på moripor. I många fall svarar jakten för en väsentlig del av gårdens inkomster. Dessa markägare betraktar blå kärrhöken som en svår konkurrent eftersom den även tar ripkycklingar.

 

Den stora brittiska fågelskyddsorganisationen RSPB är noga med att inte peka ut några misstänkta, men konflikten mellan naturvårdare och mindre nogräknade ”gamekeepers” (närmast viltvårdare på svenska) är tydlig. RSPB har organiserat dygnet-runt-bevakning av flera häckningar, men trots det har hannar i fem blåhökpar försvunnit spårlöst bara denna vår. En tidigare studie har visat att det är extremt ovanligt att en hanne överger en hona sedan häckningen inletts. Under ruvningen är det hannarna som försörjer honorna med byten.

 

Konflikten har inte blivit mindre infekterad av att en före detta berömd cricketspelare, Sir Ian Botham, gett sig in i leken. Han äger och driver en gård med omfattande jakt på ripor och har startat en organisation kallad ”You Forgot the Birds”. Enligt Ian Botham är RSPB ”besatt av rovfåglar och misslyckas med att skydda andra arter”.

 

RSPB tillbakavisar dessa anklagelser som grundlösa, något som är uppenbart för alla som följer organisationens verksamhet. Icke desto mindre börjar det dyka upp artiklar i etablerade medier där rovfåglarna ifrågasätts. Ett exempel på detta är en artikel publicerad i Daily Mails nätversion med den långa titeln ”Välgörare som är besatta av att rovfåglars populationer ökar låter mördarfåglar terrorisera vår landsbygd och attackera våra husdjur”.

 

(AW)

 

Den ovan nämnda artikeln finns här:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3076106/Do-gooders-obsessed-increasing-population-avian-predators-letting-killer-birds-terrorise-countryside-attack-pets.html

 

Men det finns naturligtvis även mera sansade artiklar i den brittiska dagspressen:

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/disappearance-of-hen-harrier-fuels-concerns-bird-heading-towards-extinction-10302741.html

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR