Nyheter

2013-01-16

Blå kärrhök snart utdöd i England?(4)

En blå kärrhökhona som försågs med satellitsändare som ungfågel 2011 kunde följas till juni 2012. Då indikerade sändaren att fågeln var stilla, och strax därpå hittades hon skjuten. Nu befaras att artens historia som häckfågel i England snart är över. Foto: John Larsen

Över stora delar av Europa ser vi idag en dyster utveckling i form av ökad förföljelse av rovfåglar. Rapporter om rovfåglar som förgiftats med carbofuran kommer från länder som Danmark, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Storbritannien och Sverige. I ännu fler fall finns det uppgifter om rovfåglar som skjutits – trots att de är fredade. I senaste numret av British Birds berättas att den blå kärrhökens historia som häckfågel i England nu verkar vara slut. Rubriken på artikeln är ”England’s Hen Harriers – extinct in 2013?”.

 

 

Nu skall det sägas att detta inte innebär att blå kärrhöken snart riskerar att försvinna i hela Storbritannien. Det finns fortfarande ganska många häckande par i Skottland. Men trenden är tydlig: Förföljelsen av denna rovfågel fortsätter, och det är särskilt på marker som underhålls för att hålla stora bestånd av moripa som blå kärrhökar skjuts. Den ses nämligen som en betydande predator på ripor och deras kycklingar.

 

Kanske är det också i dessa sammanhang som vi skall söka orsakerna till det ånyo ökande rovfågelshatet i Europa? Jakten får allt större ekonomisk betydelse på många gods och större gårdar i Europa. Allt mera satsa på utsättning av jaktbara fåglar, och på många platser kan man som jägare köpa sig en jakthelg med garanterat utbyte, övernattning och trevliga middagar. På många av dessa platser genererar idag jakten ett större ekonomiskt utbyte än vad jordbruk och skogsbruk gör.

 

Samtidigt agerar även jägarnas egna representanter (i alla fall på en del håll) för att få stopp på förföljelsen. En talesman för British Association for Shooting and Conservation säger med anledning av ett nytt fall med en skjuten blå kärrhök: ”Vi fördömer reservationslöst detta brott och uppmanar alla jägare som har information om brottet att hjälpa polisen. Var och en som skjuter en skyddad art förstör för seriösa jägare och har ingen plats bland de laglydiga jägarna.”

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR