Nyheter

2014-09-11

Blåstjärten rycker västerut!(5)

Denna blåstjärt försökte övervintra i Osby i Skåne och sågs där en tid i januari 2010. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

När Erik Rosenberg i boken Fåglar i Sverige tog med en liten efterlysning, väckte det drömmar hos generationer av fågelskådare. Efterlysningen handlade om blåstjärten: ”Ornitologer, när I vandren i lavskrikans, tallbitens och videsparvens skogar, lyssnen då ock efter den sibiriska taigans Fågel Blå!” Sedan detta skrevs 1953 har blåstjärten blivit en regelbunden besökare i Sverige, och i Finland är den numera väl etablerad.

 

I det senaste numret av den brittiska tidskriften British Birds skriver Heimo Mikkola och Ari Rajasärkkä om Blåstjärten i Europa: utvidgning av häckningsområdet och populationstrender. Sedan blåstjärten första gången observerats i Finland 4 juli 1949 blev den under 1950-talet en fågel som ”inte var svår att finna i gammelskogarna i östra Finland” enligt artikeln. Men något mystiskt rådde raka motsatsen under 1960-talet. Så har det fortsatt därefter; vissa perioder har blåstjärten varit lättfunnen, andra i princip borta. Samtidigt har dock den långsiktiga trenden varit svagt ökande, för att en bit in på 2000-talet bli starkt ökande.

 

Sentida uppskattningar, som baseras på linjetaxeringar i finska naturreservat, beräknar den häckande populationen efter år 2000 till i genomsnitt 340–500 par med en årlig variation från ett minimum på 100 par till ett maximum på 6500 par! Det är alltså fortfarande stora växlingar i uppträdandet. Exempelvis påträffades 584 revir i Finland 2012, medan det i år (2014) ”bara” rapporterats cirka 140 revir, vilket är det lägsta antalet sedan 2008. Samtidigt gjordes det ovanligt många fynd under vårflyttningen i norra Europa våren 2014. Mönstret bakom fluktuationerna är med andra ord inte lätt att tolka.

 

Däremot har de finska fynden under häckningstid mycket klart visat att blåstjärten är kräsen i sitt val av häckningsmiljö. Det är i princip endast i gamla barrskogar, opåverkade av skogsbruk, som den tar upp revir. Med tanke på hur få sådana skogar vi har kvar i Sverige, vågar vi kanske inte hoppas på att blåstjärten ska bli mera regelbunden svensk häckfågel. Den enda säkra svenska häckningen är för övrigt från Naakkajärvi vid Pajala 1996. I boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst antas det dock att det svenska beståndet är cirka tio par.

 

Blåstjärten övervintrar i södra och östra Asien, men det har spekulerats i om arten varit på väg att utveckla ett nytt övervintringsområde i västra eller sydvästra Europa. För detta har ett antal vinterfynd i Västeuropa talat. Bland annat återfanns en fågel som märkts i Sverige under hösten i Portugal senare på vintern. Vidare har övervintringsförsök gjorts på Brittiska öarna och det har också setts väldigt tidiga fåglar i Finland, i år bland annat 27 mars och 7 april. Trots detta anser författarna till artikeln att det ännu inte finns mycket som talar för ett europeiskt övervintringsområde.

 

Slutligen ska det noteras att "vår" blåstjärt, det vill säga den som finns i Sibirien och nordligaste Europa, numera på svenska ska heta tajgablåstjärt för att inte förväxlas med den närstående art som häckar i Himalaya och omgivande bergstrakter.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR