Nyheter

2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

Vindkraftverk i Kalmarsund (och Småland i bakgrunden). Foto: Daniel Bengtsson
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt biföll i februari 2013 uppförande av Blekinge Offshore i yttre Hanöbukten. Projektet skulle omfatta upp till 700 vindkraftverk och vid genomförande bli den största havsbaserade vindkraftparken i världen. Men det blir ingen vindkraftpark, i alla fall inte i nuvarande utformning. Regeringen har funnit att vindkraftverken och försvaret inte kan samexistera, enligt miljöminister Karolina Skog (MP).

BirdLife Sverige anser att riskerna för fågellivet generellt är mindre vid placering av vindkraft till havs jämfört med på land. Ett stort problem är dock att vindkraftsbolagen av ekonomiska skäl vill placera verken i så grunda vatten som möjligt och då lokaliseras projekten gärna till de utsjöbankar som är av avgörande betydelse för exempelvis övervintrande alfåglar och bergänder.

I yttre Hanöbukten är det emellertid en annan fågelskyddsaspekt som dominerat diskussionen. Inom BirdLife Sverige har vi nämligen, i likhet med Naturvårdsverket, ställt oss starkt skeptiska till att bygga en så stor vindkraftpark mitt i en av Europas viktigaste sträckleder. En stor andel av ejderpopulationen som passerar upp genom Östersjön varje vår flyger nämligen där.

Sträckkorridorens exakta läge och fåglarnas flyghöjd påverkas av rådande väder- och vindförhållanden, men en stor del av sträcket passerar oftast igenom föreslaget projektområde. På 1990-talet rörde det sig om mer än en miljon ejdrar varje vår, men artens kraftiga minskning har lett till att summorna numera är betydligt lägre. Även om studier pekar på att sjöfåglar till havs generellt väjer och flyger runt vindkraftparker måste det anses mycket vanskligt att placera ett så omfattande hinder i den betydelsefulla flyttvägen. Vilken exakt påverkan Blekinge Offshore skulle ha fått på det omfattande flyttfågelsträcket genom Hanöbukten är givetvis svårt att förutsäga. Hur som helst kunde regeringen undvika frågan genom att vid gårdagens avslag hänvisa till strategiska försvarsintressen.
 
 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
2017-03-07

Fortsätt att mata fåglar

 
2017-03-02

Regeringen ägnar sig åt "greenwashing"

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR