Nyheter

2014-11-27

Bly i jaktammunition är både ett miljöproblem och ett hälsoproblem(2)

Det allra mesta av den ammunition som används vid jakt i Sverige innehåller bly. Detta bly utgör ett hälsoproblem för såväl människor som predatorer i naturen, till exempel havsörnar. Grågås. Foto: Ulrik Bruun

 

I förra veckan kom en rapport från det finska Livsmedelssäkerhetsverket om att havsörnar fortfarande dör i betydande omfattning sedan de fått i sig bly från jaktammunition. Idag rapporterar SLU i Sverige att det inte råder något tvivel om att bly i jaktammunition är ett potentiellt miljö- och hälsoproblem, och att det finns alternativ ammunition att tillgå.

 

Ett tjugotal forskare och myndighetsrepresentanter träffades nyligen på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala för att diskutera användandet av bly i jaktammunition. Forskare från Norge och Sverige redogjorde för kunskapsläget angående bly i ammunition, alternativ ammunition, ballistiska egenskaper samt skadligheten av bly för människor, djur och miljö.

 

En studie som Livsmedelsverket gjort i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade på en hälsomässigt oacceptabel halt av bly upp till tio centimeter från sårkanalen (dvs. den av kulan synligt påverkade vävnaden), samtidigt som det fanns bly i häften av alla undersökta prover av älgfärs avsedd för konsumtion. Blodanalyser för både kvinnor och män som ätit viltkött visade dessutom att de hade signifikant förhöjda blodblyhalter jämfört med dem som inte ätit viltkött.

 

Slutsatserna från mötet på SLU kan sammanfattas i följande:

• bly i ammunition ger blyrester i viltköttet;

• blyrester från jaktammunition kan ge förhöjda blyhalter i blodet hos viltköttskonsumenter;

• kött upp till tio centimeter från sårkanalen kan innehålla skadliga blyhalter och bör kasseras;

• med tillräcklig skottrensning går det att få bort blyet;

• det finns fullgoda blyfria alternativ för de flesta tillämpningar;

• blyspridning är ett miljöproblem.

 

Den nya kunskapen gör det nödvändigt att anpassa kötthanteringen eller byta ammunition. Kunskapen om nackdelarna med ammunitionsbly har ökad de senaste tio åren, samtidigt som den alternativa ammunitionen har blivit allt bättre. I dag är det dock en minoritet av jägarkåren som använder blyfri ammunition, skriver SLU i ett pressmeddelande.

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR