Nyheter

2011-08-26

Bottennotering för Europas jordbruksfåglar(3)

Antalet sånglärkor har i det närmaste halverats i Europas jordbruksbygder sedan 1980. Foto: John Larsen
Nya siffror från den alleuropeiska fågelövervakningen visar att de fågelarter som lever i Europas jordbruksbygder nu är nere på den lägsta nivån hittills. Av 36 typiska jordbruksfåglar är det 20 arter som tydligt minskar i antal, och totalt har mängden jordbruksfåglar i det närmaste halverats sedan 1980 (– 48 %). Bland de arter som minskat mest finns rapphöna (– 82 %), kornsparv (– 66 %), hämpling (– 62 %) och sånglärka (– 46 %).
Den alleuropeiska fågelövervakningen (The Pan-European Common Bird Monitoring Scheme) sammanställer data för 145 vanliga och väl spridda fågelarter i 25 europeiska länder. Den senaste sammanställningen omfattar åren fram till 2009 och visar att det är i jordbrukslandskapet som de största förlusterna har gjorts. Samtidigt är det just jordbruket som kostar allra mest pengar inom EU.
– EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste förändras så att större hänsyn tas till naturmiljön och den biologiska mångfalden. Jordbrukspolitiken står för en betydande del av EU:s hela budget, och det är vi vanliga EU-medborgare som betalar via våra skattsedlar. Om folk i allmänhet visste att våra pengar används på ett sätt som utarmar landskapet, skulle protesterna mot jordbrukspolitiken bli mycket starkare än vad de är idag, säger Anders Wirdheim som arbetar med naturvårdsfrågor inom SOF, och fortsätter:
– Vi vet vilka problemen är inom jordbruket och har ofta också lösningar. Nu måste vi få beslutsfattarna att ta dessa problem på allvar och verkligen reformera jordbrukspolitiken i grunden.
– Men risken är tyvärr stor att utvecklingen går åt motsatt håll. Nyligen läckte det ut från EU att man planerar att minska bidragen till natur- och miljövårdande åtgärder inom jordbruket liksom att man vill öppna för att pengar som tidigare varit öronmärkta för miljöåtgärder i jordbruket framöver skall få användas inom andra sektorer.
Det ansågs vara en stor prestigeförlust för EU att man kraftigt missade målet att stoppa förlusterna av biologisk mångfald till 2010, något som f.ö. beslöts när Sverige hade ordförandeskapet 2001. Nu har ett motsvarande mål i stället satts upp till 2020, men även det kommer att missas såvida man inte på allvar tar tag i och reformerar jordbrukspolitiken.
 
 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR