Nyheter

2011-06-20

Bra år för kungsörnen i Sverige(1)

Bildtext: Kungsörnsunge i södra delen av Norrbottens län, juni 2011. Foto: Anders Wirdheim

Efter ett par år med dåliga häckningsresultat ser 2011 ut att bli mycket bra för kungsörnen i Sverige. Framför allt gäller detta i norr, där kombinationen gott om gnagare och en tidig vår skapat fina förutsättningar.

– Vi har hittills kontrollerat 54 häckningar med 65 ungar i Norrbottens län, och prognosen pekar mot 75 häckningar och ca 90 ungar i länet i år, säger Berth-Ove Lindström från Kungsörn Norrbotten och jämför med fjolåret som i Norrbotten bara gav 44 häckningar och 52 ungar.

Senast det var ett bra år för kungsörnen i Sverige var 2007. Därefter blev 2009 något av ett katastrofår med bara 87 kända, lyckade häckningar och 105 ungar i hela landet. Även 2010 var ett sämre år med 135 häckningar och 157 ungar.

Dessa dåliga år har avspeglats på utfodringsplatser i södra och mellersta Sverige, där det under de senaste vintrarna varit påfallande ont om årsunga kungsörnar.

I år ser det alltså mycket bättre ut, och lyckade häckningar rapporteras även från flera län där arten etablerat sig i relativt sen tid, t.ex. i Uppland och Halland.

Kungsörnen ingår som en av ”de fem stora” i den statliga rovdjurspolitiken, och etappmålet i det sammanhanget har varit 600 årliga häckningar. Dit är det ännu en bra bit kvar, men faktum är att nästa år har förutsättningar att bli ännu bättre än i år.

– Kungsörnen lyckas ofta bäst året efter en gnagartopp. När det är gott om gnagare blir trycket från andra predatorer på ripor, skogsfågel och harar mindre. Det innebär att dessa arter får god reproduktion och att det året efteråt därmed finns gott om föda för kungsörnarna, säger Berth-Ove Lindström. 

 

 Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR