Nyheter

2014-09-27

Bra häckningsår för kungsörnen i Sverige – förutom i söder(5)

Den gångna häckningssäsongen var lyckad för kungsörnen i både Sverige och Finland – även om den södra tredjedelen av Sverige var något av ett undantag med sämre resultat. Foto: Anders Wirdheim

 

Den gångna häckningssäsongen var en av de bästa under 2000-talet för kungsörnen i Sverige, men de regionala skillnaderna var ganska stora. I norra och mellersta Sverige var häckningsframgången god, medan den var sämre i den södra delen av landet. I samtliga län från Dalarna/Gävleborg och norrut var både antalet besatta revir och antalet producerade ungar högre än föregående år. Totalt i landet noterades 193 lyckade häckningar och dessa producerade 225 ungar.

 

Det förhållandevis goda häckningsresultatet gör 2014 till det tredje bästa året under 2000-talet efter 2008 och 2011. Men som redan nämnts gäller inte detta södra Sverige. Från Värmland och söderut producerades endast 22 ungar, vilket innebär 0,44 ungar per besatt revir. I det norra området var motsvarande genomsnitt 0,51 ungar per besatt revir. För att en population ska anses vara livskraftig på lång sikt anses att det krävs en årlig reproduktion på 0,5 ungar per besatt revir.

 

Även i våra grannländer var häckningsresultatet bra 2014. I Finland noterades 179 lyckade häckningar med 213 ungar som resultat, motsvarande 0,61 ungar per besatt revir. Det är det bästa resultatet i landet efter 2011. I Finland ökar för övrigt kungsörnen i antal långsamt men stadigt samtidigt som det sker en viss spridning mot söder. Man räknar med att mellan tre och fem nya par etableras varje år.

 

Vid det årliga kungsörnssymposiet, som denna gång hålls i Boden, presenterades även material som visar hur oerhört imponerande det ideella arbetet kring våra örnar är och har varit. Ett exempel är den verksamhet som bedrivits inom Örn 72. Sedan deras verksamhet med örnåtlar startades för cirka 40 år sedan har totalt 1 736 000 kg mat i form av döda grisar m.m. lagts ut till örnar vid 28 447 utfodringstillfällen. Detta har bland annat resulterat i att man haft besök av 1842 kungsörnar och 797 havsörnar i första dräkt (under deras respektive första vinter). I sanning imponerande!

 

Åtelverksamheten startades på 1970-talet – under en tid då många svenska rovfåglar var hårt trängda av miljögifter. Syftet var i första hand att erbjuda örnar god tillgång till giftfri föda. Som mest var fler än 30 åtlar i drift varje vinter i Örn 72:s regi. Därefter har antalet minskat successivt, och de senaste vintrarna har bara ett fåtal varit i drift. Även syftet med åtlarna har ändrats. Under senare årtionden har de framför allt använts som ett medel att komma så nära örnarna att deras individuella färgringar kunnat avläsas. Därigenom har man kunnat kartlägga mycket av örnarnas flyttningsrörelser och även övriga levnadsöden.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR