Nyheter

2015-07-29

Bra häckningsår för rovfåglar i norr(5)

Trots en sen vår och ovanligt stora snömängder har jaktfalkar och andra rovfåglar en förhållandevis god häckningssäsong i norra Sverige. Foto: John Larsen

 

Vi har redan berättat att den goda tillgången på lämlar i fjällvärlden inneburit att vi har det bästa häckningsåret för fjälluggla på mer än 30 år i landet. Även andra ugglor och rovfåglar har ett bra år, men förmodligen hade det kunnat vara ännu bättre om inte våren varit så sen och snömängderna så stora i större delen av fjällvärlden.

 

– Det är ett bra år, klart över medelvärdet, men inget toppår, säger Berth-Ove Lindström som varje år inventerar pilgrimsfalk och kungsörn i Norrbotten för Projekt Pilgrimsfalk respektive Kungsörn Sverige. I samband med dessa inventeringar kunde man även konstatera att det såg förhållandevis bra ut för jaktfalken i Norrbotten.

 

Uppgifterna är ännu så länge preliminära (kungsörnsinventeringarna i landet pågår ännu några veckor), men det kan redan nu konstateras att de nordliga rovfåglarna och ugglorna går mot strömmen när det gäller häckningsutfall denna svala och blöta sommar. I snart sagt hela övriga landet rapporteras om dålig eller mycket dålig föryngring hos de flesta fågelarter. I ett större område i sydvästra Sverige, där man följt fiskgjusarna under flera decennier, rapporteras exempelvis om det sämsta resultatet på mer än 40 år. Många holkstudier visar också på en mycket hög andel holkar med döda ungar. Detta är bara två exempel av många på dålig häckningsframgång.

 

En viktig orsak till att det går bra för rovfåglarna och ugglorna i norr i år är den goda tillgången på lämlar och andra smågnagare. Med gott om lämlar och sorkar har fyrbenta predatorer ett överflöd av föda. Det leder i sin tur till att trycket på allt från vadarfåglar via ripor till harar minskar från rävar och mårddjur och att rovfåglar och ugglor får mindre konkurrens om bytena. Som en följd av gnagartoppen är det också förhållandevis gott om ripor i stora delar av fjällvärlden i år.

 

Men kanske hade årets häckningssäsong för rovfåglarna i norr varit ännu bättre om inte våren varit så sen och snömängderna så stora. Så sent som för en vecka sedan berättade Berth-Ove Lindström att stora delar av fjällområdena fortfarande var svårtillgängliga på grund av mycket snö och att isen ännu låg på de flesta sjöar på över 800 meters höjd.

 

När det gäller kungsörn och jaktfalk i fjällvärlden har båda arterna under en längre tid haft en så låg reproduktion att den på sikt skulle kunna hota beståndet. Därför är goda häckningsår extra värdefulla. Pilgrimsfalken har däremot stadigt ökat i antal och tagit nya häckningsplatser i drift. Bland annat finns det nu flera pilgrimsfalkpar som häckar vid kraftverksdammar i Norrbotten.

 

(AW)

Det ser ut som att fler unga kungsörnar kommer att bli flygfärdiga i norra Sverige i år än vad som varit fallet de flesta åren tidigare under 2000-talet. Foto: Thor Østbye
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR