Nyheter

2013-06-26

Brittisk småtärnekoloni utplånad av äggsamlare(4)

Småtärna som nyligen kläckt på häckningsplats i Sverige. Foto: Anders Wirdheim

En hel koloni med 65 par småtärnor vid Hartlepool på den brittiska ostkusten har plundrats av äggsamlare. På morgonen den 19 juni upptäckte en naturväktare vid Crimdon Beach att äggsamlare varit på plats och totalt rensat kolonin på ägg. Småtärnan är något av symbolfågel för detta område och plundringen har fått betydande uppmärksamhet i media.

 

 

Småtärnan är en förhållandevis ovanlig häckfågel i Storbritannien. Den senaste rapporten talar om ca 1400 häckande par under 2011, men beståndet beräknas uppgå till ca 1900 par. En av de största kolonierna har länge funnits vid Crimdon Beach. Under 2012 bestod kolonin av 110 par som dock alla misslyckades på grund av naturlig predation. Därför anses det särskilt allvarligt att även årets häckning spolierats och det finns farhågor om att hela kolonin ska försvinna.

 

Under utredningen av den svenska äggsamlarhärva som nu väntar på rättegång har det konstaterats att de svenska samlarna haft regelbundna kontakter med äggsamlare på Brittiska öarna. Det var för övrigt efter ett tips från polisen i Skottland som den svenska polisen kom de svenska samlarna på spåren. Det som nu inträffat vid Crimdon Beach visar att äggsamling fortfarande är ett betydande hot mot inte minst ovanliga fågelarter.

 

Källa: Wildlife Extra News, juni 2013

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR