Nyheter

2012-07-19

Brittiska regeringen ville bekämpa ormvråk - men stoppade programmet efter starka reaktioner

Ormvråken har ökat i antal i Storbritannien precis som i Sverige men lär knappast vara ett hot mot fasanerna varken där eller här. Foto: John Larsen

Den 24 maj i år deklarerade Defra, den brittiska motsvarigheten till vårt landsbygdsdepartement, att man ämnade använda 375000 £ (motsvarande 4,3 miljoner kr) på ett treårigt program för att begränsa antalet ormvråkar i tre områden i nordvästra England. Anledningen var att man ville minska ormvråkarnas påverkan på de fasaner som sätts ut för jaktändamål. Bland annat skulle vuxna ormvråkar fångas in och sättas i bur och bon skulle även rivas ner.

Bakom beslutet, som meddelades av ministern för Environment, Food and Rural Affairs Richard Benyon, fanns en enkät genomförd av en brittisk jägarorganisation. I denna enkät hade tre fjärdedelar av deltagarna sagt att de trodde att ormvråken hade en betydande negativ påverkan på deras fasanjakt.

 

Beslutet om ormvråksbekämpning ledde, inte oväntat, till en våg av protester. Bland annat reagerade den stora och starka fågelskyddsorganisationen RSPB mycket kraftigt. Man kritiserade beslutet hårt och hävdade att det var som att vrida tillbaka tiden 200 år. I stället för att skylla på ormvråkarna, skulle man enkelt kunna öka överlevnaden hos fasaner genom att plantera ut kycklingarna i områden med skyddande vegetation. Detta gav uppenbarligen ministern Richard Benyon kalla fötter, och efter mindre än en vecka drog han tillbaka hela förslaget.

 

Varje år planteras det ut omkring 40 miljoner fasaner i Storbritannien för jaktändamål. Den påverkan denna omfattande utplantering har på annat djur- och växtliv är dåligt undersökt, men sannolikt har den betydelse för förhållandet mellan predatorer och byten i flera olika näringskedjor.

 

Det kanske bör tilläggas att ministern i fråga, Richard Benyon, själv är jägare och äger ett drygt 8000 hektar stort område i Berkshire väster om London. (Källa: British Birds, juli 2012.)

 

Anders Wirdheim 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR