Nyheter

2012-07-16

Celebert fågelbesök på Öland

Tundrasnäppan vid Västerstadsviken på sydvästra Öland, 15 juli 2012. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Lördagen 14 juli hittades en avvikande liten vadare vid Västerstadsviken på Öland. Fågeln var i övergångsdräkt och vållade inledningsvis en del bekymmer kring bestämningen. Men ganska snart stod det klart att det rörde sig om en första klassens raritet i Sverige, en tundrasnäppa.

 

Denna art häckar framför allt i Alaska, men även i mindre antal på Tjuktjerhalvön på andra sidan Berings sund. Den är bara påträffad en gång tidigare i Sverige, sommaren 1988, så den stod högt på många fågelskådares önskelista.

 

Tundrasnäppan hör till de riktigt små vadarfåglarna, i storlek ungefär som små- och mosnäppa. Kroppsformen för tankarna till en kärrsnäppa med tämligen lång och lätt nedåtböjd näbb.

 

Av allt att döma var det en ettårig fågel, kläckt 2011, och möjligen hade den råkat flyga över Atlanten i höstas. Därefter hade den blivit kvar på denna sidan havet och följt med de talrika kärrsnäpporna på deras flyttning upp mot Sibiriens tundror. Nu i mitten av juli är vadarnas höststräck i full gång, och större mängder rastar på tångbankar längs våra kuster.

 

I Nordamerika är som sagt tundrasnäppan en västlig art med utbredning i Alaska. Under hösten flyttar en del av populationen tvärs över kontinenten och når östkusten en bit norr om New York. Därefter fortsätter de söderut, till stor del över Atlanten, ner mot vinterkvarteren i Sydamerika. Det är under denna passage som fåglarna kan bli vinddrivna och hamna i Europa. Den är likväl en första klassens raritet även på Brittiska öarna, där bara drygt tio fynd gjorts genom åren.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR