Nyheter

2012-12-13

Cigarettfimpar i fågelbon minskar antalet parasiter (4)

Gråsparvar använder inte enbart grässtrån till sitt bobygge. De plockar även cigarettfimpar, något som kan bidra till mindre parasitingrepp. Foto: John Larsen

Fåglar kan agera på olika sätt för att minska påverkan från parasiter i fågelbon, t.ex. i form av loppor och kvalster. En del fågelarter bär exempelvis regelbundet hem färska växter. Det handlar då om växter som innehåller substanser som har en avskräckande verkan på parasiter. Det har också noterats att fåglar som lever i städer ibland bär hem cigarettfimpar som de infogar i bobalen. Fram till nu har orsaken till detta beteende emellertid varit oklar.

 

 

Men nu visar en studie genomförd på gråsparvar och husrosenfinkar i Mexiko att även cigarettfimpar kan användas av fåglar som ett medel mot boparasiter. Filter från använda cigaretter innehåller betydande mängder nikotin och andra substanser som kan verka avskräckande på parasiter. Bl.a. kunde man konstatera att det fanns en negativ korrelation mellan mängden cellulosaacetat (som ingår i cigarettfilter) och antalet parasiter: Ju mera cellulosaacetat, desto färre parasiter. Ett experiment med värmefällor visade dessutom att de fällor som innehöll oanvända cigarettfilter lockade fler parasiter än de som innehöll använda filter, sannolikt beroende på förekomsten av nikotin i de sistnämnda.

 

Eftersom urbanisering innebär stora förändringar när det gäller resurser som fåglarna är beroende av, t.ex. förekomst av växter som kan användas för ”självmedicinering”, ställs de inför utmaningar att utveckla nya beteenden. Men för att avgöra om detta beteende verkligen utgör en sorts självmedicinering, återstår det för forskarna att visa att fimparna avsiktligt samlas in för att användas i bona och därmed öka fåglarnas häckningsframgång.

 

Anders Wirdheim

 

Källa: Biol. Lett. 2013 9, doi: 10.1098/rsbl.2012.0931

Fågelbon kan vara veritabla härdar för parasiter, bl.a. fågelloppor och kvalster. Foto: P-G Bentz
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR