Nyheter

2014-12-10

Dags att sluta jaga sädgås i Sverige!(2)

Det är dags att, åtminstone temporärt, freda sädgåsen från jakt i Sverige, anser BirdLife Sverige. På bilden rastande skogssädgäss i Skåne. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Sverige är det enda nordiska land som tillåter jakt på skogssädgås. Det är inte acceptabelt anser BirdLife Sverige som därför åter kommer att begära ett temporärt jaktstopp.

 

Till skillnad från de flesta andra gåspopulationer ökar inte de fennoskandiska skogssädgässen i antal. Tvärtom finns det resultat som pekar på en fortsatt minskning av beståndet. Därför har såväl Danmark som Finland nu stoppat jakten på sädgäss i de områden där skogssädgässen rastar eller övervintrar. BirdLife Sverige anser att det är hög tid att vi följer våra grannländers exempel.

 

Redan när de svenska jakttiderna var uppe till diskussion för ett par år sedan föreslog vi ett tillfälligt stopp för jakten på sädgås i Sverige, men den gången fick vi inget gehör. Sedan dess har Danmark infört kraftiga inskränkningar i sädgåsjakten. Det är idag inte längre tillåtet att jaga sädgås i de områden där man vet att skogssädgäss rastar. Sädgåsjakt är numera endast tillåten i några delar av södra Danmark där det i princip enbart rastar sädgäss av tundrarasen. Från och med denna jaktsäsong är det inte heller tillåtet att jag sädgäss i Finland. I Norge fredades sädgåsen redan 2002.

 

I Sverige är sädgåsjakt tillåten i Skåne och Blekinge från 1 oktober till 31 december. Därtill är skyddsjakt tillåten i Örebro och Östergötlands län samt i en stor del av Västra Götalands län under perioden 1 september till 31 oktober samt i Skåne och Blekinge 1 januari till 15 mars. Enligt Svenska Jägareförbundet skjuts det årligen i genomsnitt 3600 sädgäss i Sverige av vilka ungefär en tredjedel utgörs av ungfåglar.

 

Även om det saknas hårda fakta i form av inventeringsresultat, är det knappast någon tvekan om att skogssädgåsen har minskat ganska kraftigt under senare årtionden på Fennoskandiska halvön. Men bilden kompliceras av att sädgäss av tundrarasen ökat i uppträdande i Sverige som en följd av att de förändrat sina flyttvägar. Orsakerna till att skogssädgåsen gått tillbaka är säkert flera. Bland annat anses skogsbruk och störningar på häckningsplatser ha påverkat populationen negativt. Men även om vi inte har hela bilden klar för oss, anser BirdLife Sverige att vi måste vidta de åtgärder som står i vår makt för att försöka vända trenden. Därför bör även Sverige införa ett temporärt jaktstopp.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR