Nyheter

2013-07-31

Dåligt häckningsår för kungsörnen (utom i södra Sverige)(4)

Kungsörnsunge i ett halländskt bo 2011. De sydsvenska kungsörnarnas häckningsframgång varierar inte på samma vis som i norr. Utvecklingen i norr är oroande med en långsiktig trend som pekar mot allt sämre reproduktion. Foto: Thomas Andersson/N

Efter en bra häckningssäsong med många flygfärdiga ungar 2011 har följt två dåliga år för kungsörnarna i Svealand och Norrland. Årets reproduktion är den sämsta på länge. I totalt 480 revir i Västerbottens och Norrbottens län har örnarna bara lyckats producera 56 ungar. Även längre söderut i fjällkedjan, i Jämtlands och Dalarnas län, är resultatet mycket dåligt. Ett av de få par som över huvud taget lyckats få en flygfärdig unge är det par som häckar i Skorvdalen i Härjedalsfjällen och som nu hotas av en stor alpinanläggning.

 

 

Det är framför allt två faktorer som styr kungsörnarnas häckningsframgång – födotillgången och vädret under våren. I år lät våren vänta på sig i stora delar av Sverige, vilket bl.a. innebar att snön länge låg djup även i många örnbon. Ny snö kom dessutom regelbundet långt in på våren. En kall försommar kan även innebära dålig reproduktion hos skogshönsen. Dessutom är gnagarpopulationerna nere i en svacka efter toppåret 2011. Det innebär att andra predatorer (dvs. olika rovdjur och rovfåglar), som normalt huvudsakligen lever på gnagare, ökar trycket på skogsfågel och harar.

 

I södra Sverige är läget bättre. I Skåne fanns åtta häckande par som producerade åtta stora ungar. Ett av paren misslyckades på grund av skogsavverkning nära boet och ett annat par hade två ungar. Även det enda kända paret i Halland fick en unge i år. På Gotland, som har världens tätaste population av kungsörn, varierar inte häckningsframgången så mycket mellan åren, sannolikt beroende på att både födounderlag och väder är mera stabilt. Ifjol var det dock bra år för kanin på Gotland vilket sannolikt bidrog till en häckningsframgång något över medel för de gotländska kungsörnarna.

 

Södra Sverige (främst Gotland, Skåne och ytterligare några län) har normalt inte de stora fluktuationer i häckningsframgång som de nordligare länen. Norrlandspopulationen är därför också mer känslig.

 

– Det är oroande att den långsiktiga trenden är nedåtgående för kungsörnen i norr, säger Thomas Birkö, ordförande i Kungsörn Sverige och fortsätter:

 

– Det är numera längre mellan topparna än tidigare och de dåliga åren ser ut som allt djupare dalar i vår uppföljning.

 

Det finns alltså stor anledning att noga följa utvecklingen de kommande åren. Det gäller också att försöka få stopp på den förföljelse som fortfarande drabbar kungsörnen inom renbetesområdet samt att minska dödligheten längs järnvägarna i norr. Många örnar, såväl kungsörnar som havsörnar, blir påkörda av tåg när de söker upp älg- och renkadaver som inte rensats bort från banvallarna.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR