Nyheter

2014-12-02

Dåligt i norr och väster, men bra i söder och öster – det går olika bra för Sveriges fåglar(2)

Det går olika bra för häckfåglarna i olika delar av landet. Mörkblå staplar visar andelen arter som ökar tydligt och ljusblå staplar andelen arter med svagare ökning. På motsvarande vis anger de röda staplarna en tydlig minskning (mörkröd) resp. en svagare minskning (ljusröd).

 

Idag och i morgon ska Fågelåret 2013 hamna i brevlådorna hos dem som förbeställt årsboken. I denna upplaga redovisas hur det går för de svenska häckfåglarna. Totalt sett är det något flera arter som minskar än ökar, men det mest anmärkningsvärda är att skillnaderna är stora i olika delar av landet. Det går generellt sämre för fåglarna i norr än i söder, och det går sämre i väster än i öster. Allra sämst går det för fåglarna i Västra Götalands och Värmlands län. Uppgifter bygger på Svensk Fågeltaxerings årliga inventeringar. Dessa genomförs under försommaren av i första hand amatörornitologer.

 

En uppdelning av landet i två delar vid 60° N, vilket grovt sett motsvarar Götaland + Svealand (”Södra Sverige”), respektive Norrland (”Norra Sverige”), visar på stora skillnader över landet. I söder går det generellt sett bra, där inte mindre än 56 % av arterna har en positiv trend. I norr har bara 33 % av arterna en positiv trend. Istället minskar 67 %.

 

Det är inte känt vad de övergripande skillnaderna mellan de två delarna av landet beror på. Men signalen är stark. Det vi kan säga med säkerhet är att våra fågelsamhällen påverkas av och förändras beroende på klimatförändringar, men exakt hur detta slår är oklart. En tendens i vårt material och i fördjupade analyser av våra data är att det relativt sett går bättre för generalist-arter med tyngdpunktsmässigt sydlig utbredning, samtidigt som det relativt sett går sämre för specialister och sådana med nordlig tyngdpunkt i utbredningen.

 

Vi har också tittat på trenderna i ytterligare en högre upplösning, nämligen för de sex miljömålsregionerna. Av den framgår naturligtvis den övergripande trenden med många negativa trender i norr, men även inom södra Sverige finns geografiska mönster. Det går uppenbarligen rejält dåligt i de västra delarna, nämligen i Västra Götalands och Värmlands län. Den tydligaste skillnaden mot övriga landet är att det där är så få arter det verkar gå riktigt bra för. Det är bara sex arter av 111 (5 %) som har ökat signifikant under perioden 2002–2013. Även när det gäller dessa skillnader står vi fortfarande frågande när det gäller orsakerna.

 

I övrigt presenterar Fågelåret flera sammanställningar över de viktigaste händelserna i de svenska fågelmarkerna under det föregående året (2013). Det tar tid att sammanställa alla de uppgifter som tusentals amatörornitologer bidrar med.

 

(AW) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR