Nyheter

2015-03-12

Dalripan i utförsbacke(6)

Dalripan befinner sig i utförsbacke i Sverige. Den har minskat kraftigt sedan slutet av 1900-talet. Det visar resultatet av Fågeltaxeringens fasta standardrutter. Infälld trendkurvorna för dalripa och fjällripa sedan 1998. Foto: Anders Wirdheim

 

Det går fortsatt dåligt för dalripan i Sverige. Det visar den senaste sammanställningen från svensk Fågeltaxering. När Övervakning av fåglarnas populationsutveckling – Årsrapport 2014 publicerades tidigare i veckan presenterades en trend som är allt annat än positiv gällande dalripan. Däremot ser det bättre ut för fjällripan – och kanske är det ripornas olika livsmiljö som avgör. De dalripor som lever uppe på kalfjället klarar sig nämligen bra, medan det går utför i både barrskog och fjällbjörkskog.

 

Fjällripan har uppenbarligen återhämtat sig efter en tidigare nedgång. Men värre är det för dalripan där ingen ljusning kan ses, och kanske är det dags att revidera gamla uppfattningar om vad som styr ripförekomsten. I rapporten sägs det nämligen följande:

 

”Den klassiska förklaringen till variationer i ripbestånden är att de följer med i variationen av gnagare och rovdjur. Goda gnagarår innebär att rovdjuren (främst räv och mårddjur) nästan helt och hållet livnär sig på gnagare, och trycket på ripor och kanske främst ripkycklingar blir lågt, vilket medger stor populationstillväxt hos de senare. När gnagarna sedan kraschar övergår predatorerna till att äta fågel och därmed minskar ripbestånden . . . men några spår av att den storskaliga riptrenden skulle styras av gnagar- och därmed predationstryck går inte att se.”

 

Istället pekar mycket på att inte minst vädret men även andra faktorer är orsaken till dalripans tillbakagång. Dessutom visar de mångåriga studierna inom LUVRE-projektet i Ammarnäs att antalet dalripor inte har förändrats på fjällheden i Ammarnäs. Samtidigt klarar sig fjällriporna, som lever uppe på kalfjället, bra. Det är alltså från fjällbjörkskogen och vidare neråt barrskogen som det går dåligt för riporna.

 

”Är det skogsbruket, klimatförändringar, ökade rovdjursstammar i skogen eller en kombination av alla dessa faktorer som fått skogens dalripor att minska på längre sikt?”, undrar rapportförfattarna Martin Green och Åke Lindström.

 

Mycket mera om svensk Fågeltaxering och olika resultat av arbetet finns på: www.fageltaxering.lu.se

 

(AW)

 

 

En av årets allra viktigaste publikationer om svenska fåglar är årsrapporten från Svensk Fågeltaxering.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR