Nyheter

2015-02-09

Danmarks nationalfågel – veckans fågel (5)

Skånsk knölsvan med ungar. Lägg märke till den ruvande gråhakedoppingen i förgrunden. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Sedan 1984 är knölsvanen Danmarks nationalfågel. Den vann en solklar seger när dansk TV i programmet ”Dus med Dyrene” arrangerade en tittaromröstning. Inte mindre än 123 000 röstade på knölsvanen. På andra plats kom sånglärkan med drygt 50 000 röster och på tredje plats tofsvipan med drygt 45 000. Sånglärkan hade dessförinnan haft status som nationalfågel i 24 år.

 

Även om örnar finns i många europeiska staters emblem, är nationalfågel en förhållandevis ny företeelse i Europa. Det första nordiska land som utsåg en nationalfågel var just Danmark. Detta skedde sedan BirdLife Internationals föregångare ICBP (International Council for Bird Preservation) haft en kongress 1960. Vid denna kongress uppmanades medlemsnationerna att utse nationalfåglar. Syftet var att stärka uppmärksamheten kring fåglar och fågelskydd. Först ut var alltså Danmark som redan samma år valde sånglärkan som nationalfågel.

 

Men sånglärkan blev alltså inte särskilt långvarig på posten. I den största tittaromröstning av detta slag som genomförts av dansk TV fick tittarna 1984 välja mellan fem olika arter. Förutom knölsvan, sånglärka och tofsvipa ingick även stare och korp. De båda sistnämnda fick dock bara en bråkdel av rösterna. Utslaget till knölsvanens fördel blev så klart att sånglärkan blev detroniserad.

 

Knölsvanen är Nordeuropas största fågel. Den mäter cirka 150 cm från näbb till stjärtspets och är också en veritabel tungviktare i fågelvärlden. Normalvikten bland vilda knölsvanar ligger mellan 8 och 12 kg, med honorna något lättare än hannarna. I extremfall kan knölsvanar nå vikter på närmare 20 kg. Det gäller främst parkfåglar, men det finns exempel på så tunga individer även bland vilda svanar.

 

Knölsvanen har länge hållits som prydnadsfågel i slottsdammar och andra småvatten. Där var den både vördad och skyddad. Det hindrade dock inte att man ute i naturen ofta anställde omfattande jakter på knölsvanar. Eftersom dessa jakter med fördel genomfördes när svanarna ruggade, och inte kunde flyga, är det kanske mera befogat att tala om slakt än jakt. Bland annat nämner Linné omfattande svanjakter från sin skånska resa 1749. Dessa jakter gav ”merendels några 100”.

 

Till följd av en närmast ohämmad jakt hamnade knölsvanen, precis som släktingen sångsvan, nära utrotningens gräns i början av 1900-talet. Då fanns den inte längre kvar som häckfågel i Skåne, och i Danmark återstod bara några få par. Det prekära läget ledde till fridlysning i Danmark 1926 och i Sverige året därpå. Därefter har knölsvanen ökat kraftigt och också spridit sig i stora delar av norra Europa. Det svenska beståndet uppgår numera till cirka 7500 par.

 

Under de senaste årtiondena har emellertid en viss tillbakagång kunnat märkas i de delar av landet där en andra atlasinventering genomförts. Det gäller både i Göteborgstrakten och i Halland. I det sistnämnda landskapet har antalet atlasrutor med knölsvan minskat med nästan en fjärdedel. I Skåne är beståndet stabilt, men där har knölsvanen försvunnit från många av skogslandskapets sjöar. Istället har arten ökat i jordbrukslandskapets vatten. En orsak bakom dessa förändringar kan vara sångsvanens etablering i södra Sverige. Sångsvanen har nämligen visat sig kunna tränga undan sin tyngre släkting i vissa sjöar.

 

Den minskning som skett bland kusthäckande knölsvanar längs Sveriges västkust kan dock inte förklaras med sångsvanens expansion. Där kan istället exploatering och en kraftig ökning av friluftslivet längs stränderna ha spelat in.

 

(AW)

 

Rösta på en svensk nationalfågel på: www.nationalfågeln.se

Knölsvanens förekomst i Halland under de båda atlasinventeringarna 1973–84 och 2005–09. En viss minskning har skett såväl i inlandet som längs kusten i norra halvan av landskapet. Från boken Hallands fågelatlas, utgiven 2014.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR