Nyheter

2013-05-15

Dansk Ornitologiska Forening kräver stopp för förgiftning av rovfåglar(4)

De stora ekonomiska värdena i den kommersiella utsättningen av fasaner i Danmark misstänks vara anledningen till att många rovfåglar förgiftats medvetet i landet. Nu kräver Dansk Ornitologisk Forening att det ställs skarpa krav på fasanutsättningen. Foto: P-G Bentz

Dansk Ornitologisk Forening kräver att krafttag tas mot den medvetna förgiftningen av rovfåglar i Danmark. Om denna verksamhet, som främst drabbar örnar och glador, fortsätter, måste det ställas mycket skarpa krav på den kommersiella utsättningen av fasaner i Danmark, skriver DOF:s ordförande Egon Østergaard i tidningen Fugle og Natur.

 

 

Sedan i juni 2010 har det avslöjats att nio stora rovfåglar blivit förgiftade på sju olika platser i Danmark: en röd glada i Trelleborg på Själland i april 2010, två havsörnar vid Odense Fjord i juni 2010, en havsörn vid Bovballe på Langeland i mars 2011, en kungsörn nära Viborg i mars 2012, två havsörnar vid Tranekær på Langeland sommaren 2012, en röd glada vid Køge i oktober 2012 och ännu en röd glada på Frijsenborg i östra Jylland i november 2012.

 

– Vi är oroliga eftersom denna typ av förgiftning fortsätter trots att våra rovfåglar är fredade. Men de är fredade utan någon möjlighet till kontroll, säger Egon Østergaard och fortsätter:

– Det är naturligtvis ljusskygga individer som ligger bakom denna typ av brott, men det är oroande att det har hänt på så många platser under så kort tid.

 

Inget av de ovan nämnda fallen har lett till en fällande dom, trots att en privatperson i ett av fallen utlovat en belöning på 50 000 danska kronor för ett avgörande tips.

 

– Om nya fall avslöjas, finns det skäl att ställa skarpa krav på den kommersiella utsättningen av fasaner. Det sätts årligen ut närmare en miljon fasaner för jaktändamål på den danska landsbygden och stora ekonomiska intressen står på spel, säger Egon Østergaard.

 

Varje år skjuts det ca 250 000 fasaner vid kommersiella jakter i Danmark, och varje nedlagd fasan värderas till 150 danska kronor. Det innebär ett totalt värde på ca 38 miljoner danska kronor för denna typa av jakt enligt danska Vildtforvaltningsrådet.

 

– Fram till 2017 har DOF en överenskommelse med Vildtforvaltningsrådet om utsättning av fasaner. Men vi är emot utsättning av fåglar som enbart syftar till att skjuta dem, och vi vill därför att denna typ av utsättningar avvecklas. Detta krav förstärks om det visar sig att giftdödandet av rovfåglar kan kopplas till stora utsättningar, säger Egon Østergaard.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR