Nyheter

2013-11-08

Dansk oro för mindre sångsvan(5)

I helgen räknas mindre sångsvan över hela Danmark. Arten har minskat i antal under senare tid och reproduktionen är låg. Foto: John Larsen

 

Den stundande helgen kommer danska ornitologer att räkna rastande mindre sångsvanar över hela landet. En anledning till denna inventering är att arten minskat i antal på många traditionella danska rastplatser. Delvis kan denna minskning bero på att fåglarna valt andra flyttningsvägar, men det handlar också om att hela det bestånd som flyttar mellan västra Ryssland och Västeuropa har gått tillbaka.

 

I mitten av 1990-talet gjordes en omfattande räkning av detta bestånd. Man kom då fram till att det bestod av ca 29 000 individer. En motsvarande uppskattning 2006 visade att beståndet minskat med ca 25 procent, till ca 21 500 individer. Detta är naturligtvis oroande, särskilt som minskningen verkar bero på försämrad reproduktion. Idag utgör de grå ungfåglarna bara 6 procent av individerna i flockarna med mindre sångsvan. Hos de vanliga sångsvanar som rastar i Danmark är ungfågelandelen 15 procent.

 

Vad minskningen beror på är ännu inte klart, men det spekuleras i att det kan handla om klimatförändringar i svanarnas arktiska häckningsområden. En annan möjlig orsak är sämre tillgång till föda vintertid. Under vinterhalvåret betar mindre sångsvanen mera av vattenväxter än övriga svanar, och man har i Danmark kunnat konstatera att arter som ålgräs och olika natearter minskat markant i de flesta grunda vikar och fjordar.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR