Nyheter

2013-06-20

Danskt fokus på svartbent strandpipare(4)

Svartbent strandpipare. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Den svartbenta strandpiparen hänger på gärdsgården som svensk häckfågel. Under senare år har bara något enstaka par häckat, främst på södra Öland, och vi kan knappast längre räkna den som årlig. Även i vårt södra grannland Danmark har arten minskat kraftigt även om det fortfarande finns drygt 50 par. Nu satsar Dansk Ornitologisk Forening (DOF) extra på att utröna varför det går dåligt. Svartbent strandpipare är en av åtta hotade fågelarter som ingår i DOF:s Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.

 

 

Svartbent strandpipare hade förmodligen sin mest omfattande utbredning i Sverige runt sekelskiftet 1800/1900. Då häckade den förutom i Skåne även i Halland och på Öland samt mera tillfälligt vid Göteborg. Därefter har beståndet minskat, och på senare år har den som redan nämnts inte varit årlig som häckfågel. Något par har häckat vissa år på södra Öland.

 

I Danmark fanns den tidigare på de flesta lämpliga kuststräckor, dvs. vidsträckta sandstränder eller saltängar med mycket kort vegetation. Men den har gått kraftigt tillbaka och häckar numera i stort sett endast inom fredade områden på öarna Fanø och Rømø i sydväst. Där fanns under 2012 sammanlagt 56 par. En viktig orsak till tillbakagången anses vara att fåglarna trängts undan av friluftslivet.

 

I det nya projektet ska man bl.a. undersöka om det finns några skillnader i framgång för svartbenta strandpipare som häckar nära respektive långt från människors aktiviteter. Man ska även färgringmärka ett större antal fåglar för att kunna följa fåglarnas överlevnad och spridning.

 

Tillbakagången för svartbent strandpipare är f.ö. inte begränsad till Danmark och Sverige. Arten har minskat i antal inom hela sitt nord- och mellaneuropeiska utbredningsområde.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR