Nyheter

2011-11-18

De biologiska värdena sätts på undantag i

Foto: Anders Wirdheim

Igår (17 november) presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson sina tio s.k. skogsriketambassadörer. Tanken är att dessa tio skall föra fram värdet av den svenska skogen, men urvalet av ambassadörer pekar snarare mot att det är det svenska skogsbruket de skall propagera för. Av de tio representerar nämligen fyra skogsnäringen, tre företag som använder svensk skogsråvara, två turismföretag och en friluftslivet. Någon företrädare för skogens biologiska värden finns inte med, och ingen av de tio nämner heller biologisk mångfald som något de vill arbeta för i sin roll som ambassadör.
– Detta speglar den politik regeringen vill driva i skogen framöver, säger Åke Persson i SOF:s styrelse. Det är skogsbruket som skall skyddas, inte skogens miljö och naturvärden.
Landsbygdsminister Eskil Erlandssons satsning på "Skogsriket" presenterades i slutet av sommaren. Det nämndes då att bevarandet av biologisk mångfald ligger fast, men i programförklaringen finns nästan ingenting om naturvård och definitivt inga löften om nya pengar till biologisk mångfald.
Detta är märkligt eftersom det är "Skogens år" i år. Än märkligare blir det med tanke på att Sverige var drivande under FN-konferensen i Nagoya förra året där det beslutades att alla länder måste spara minst 17 procent av den produktiva skogsmarken. Vi är mycket långt från det målet i Sverige. Beroende på hur man räknar, har vi bara skyddat mellan 3,4 och 4 procent av den produktiva svenska skogsmarken. En betydande del av den skyddade arealen är den dessutom koncentrerad till fjällskogarna. Nedanför dessa handlar det om att enbart 1,5 procent av skogen har ett formellt och varaktigt skydd.
Färska undersökningar visar också att var tredje avverkning bryter mot skogsvårdslagen när det gäller naturvårdshänsyn samt att Sverige är näst sämst i världen på naturvårdshänsyn vid avverkningar. Bara Finland är sämre.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR