Nyheter

2014-09-11

Den nya EU-kommissionen oroar BirdLife(5)

En bild som väl illustrerar hur naturvårdsfrågor hanteras på Malta idag. Personerna på bilden riskerar nu åtal och böter sedan de tagit hand om och rehabiliterat skadeskjutna fridlysta fåglar. De jägare som sköt fåglarna går däremot fria.

 

– Det är till och med värre än mina värsta farhågor och skulle kunna betyda slutet för EU:s gemensamma miljöpolitik. Det innebär också att man öppnar för att försvaga EU:s naturvårdsdirektiv. Det säger Ariel Brunner, ansvarig för EU-frågor på BirdLifes europakontor om den nya EU-kommission som presenterades igår.

 

Det sker flera stora förändringar i kommissionens arbete. När det gäller natur- och miljövård samlas nu miljö- och fiskefrågor hos en kommissionär och klimat- och energifrågor hos en annan. Frågor som rör användning av kemiska ämnen lyfts dock ut från miljöportföljen och hamnar hos en annan kommissionär. Ny miljö- och fiskekommissionär blir Karmenu Vella från Malta och ny klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete från Spanien.

 

– Redan valet av Vellu från Malta som ansvarig för miljöfrågor väcker farhågor med tanke på det landets inställning till vårjakt och jakt med fällor. Därtill innebär förändringarna att miljöpolitiken inom kommissionen blir mera utspädd än tidigare säger Ariel Brunner och fortsätter:

 

– Även valet av Cañete från Spanien som ansvarig för klimat och energifrågor är oroande. Han har gjort sig känd som en motståndare till miljötänkande och äger dessutom aktier i ett oljebolag.

 

Det är även oroande att kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker gjort klart att man ska arbeta för att avveckla gemensamma EU-reglementen så mycket som möjligt:

 

– De nya kommissionärerna får en skriftlig fullmakt från Juncker, som ska fungera som ett kontrakt. Miljökommissionärens mandat nämner inte några miljömål som ska nås utan handlar om avreglering samt att han ska vara trevlig mot medlemsstater och mot företag. De enda som uttryckligen anges är en sammanslagning av Fågeldirektivet med Art- och habitatdirektivet för att göra dessa mera moderna och flexibla. Man kan se detta som en skriftlig fullmakt att inte behöva göra något positivt för miljön, men däremot att försvaga naturvårdsdirektiven, säger Ariel Brunner.

 

Miljö- och fiskekommisionären Karmenu Vellas ”kontrakt” finns här:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/vella_en.pdf

 

Idag, 11 september, har även Green 10, en sammanslutning av tio stora miljöorganisationer i Europa skrivit till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och skarpt kritiserat den nya ordningen. Brevet från Green 10 finns här

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR