Nyheter

2011-08-02

Det går bra för Sveriges rovfåglar!(2)

Röd glada är en av de rovfågelarter som gjort en formidabel comeback i den svenska naturen. Idag räknar vi med ca 2000 par, i slutet av 1970-talet fanns bara ca 30 par kvar. Foto: Patrik Olofsson.

Av de 17 arter rovfåglar som regelbundet häckar i Sverige har tio arter haft ökande bestånd under de senaste decennierna. För fyra arter anses bestånden vara stabila, medan tre arter minskar i antal. Det framgår av en ny bok om rovfåglar som publiceras av Sveriges Ornitologiska Förening.
Boken har fått titeln ”Kroknäbbarnas tid – möten med Sveriges rovfåglar”. Titeln syftar på att rovfåglarna fram till början av 1900-talet var hatade och förföljda i vårt land. Som ”kroknäbbar” och konkurrenter till människan skulle de helst utrotas. Därefter kom en ny svår tid för rovfåglarna under några decennier efter andra världskriget. Då var det jordbruksgifter som DDT och kvicksilverpreparat som slog oerhört hårt mot arter i toppen av olika näringskedjor.
Men nu är giftspridningen kraftigt begränsad och inställningen till rovfåglarna har förändrats markant hos allmänheten. Nu är det med andra ord Kroknäbbarnas tid.
Den allra talrikaste arten i Sverige är sparvhöken med ca 44 000 par. Därefter följer ormvråken med ca 22 000 par. Båda dessa arter har ökat i antal under senare tid, vilket även gäller för tidigare hotade arter som röd glada, havsörn och pilgrimsfalk.
– Det är en fantastisk förändring som skett och som ingen hade vågat hoppas på när det såg som allra mörkast ut omkring 1980. Då stod flera av våra rovfågelarter på gränsen till utrotning, säger Dennis Kraft, ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening.
Boken ”Kroknäbbarnas tid” är skriven av Patrik Olofsson från Åhus i Skåne. Det är också han som svarar för de magnifika bilderna i detta bokverk. Förutom att vara fotograf och skribent har Patrik Olofsson arbetat med flertalet av de svenska rovfåglarna, bl.a. som amatörforskare. Han har med andra ord mycket ingående kunskaper i sitt ämne.
Slutligen bör nämnas att det finns några orosmoln även på de svenska rovfåglarnas himmel. Den art som minskat mest under senare tid är bivråken. Orsakerna finns sannolikt att finna såväl i det svenska skogsbruket som i förändringar i vinterkvarteren i Afrika och i jakt längs flyttningsvägarna. Även blå kärrhöken och ängshöken minskar, men i deras fall är inte tillbakagången lika dramatisk som hos bivråken. Ännu ett orosmoln gäller kungsörnen. Även om den har ökat och återetablerat sig i många svenska landskap drabbas den fortfarande av förföljelse, framför allt i norra Sverige.
Anders Wirdheim
 
De svenska rovfåglarnas status
Arter som ökat de senaste decennierna
Röd glada  2000 par
Havsörn   530 par
Brun kärrhök  1500 par
Sparvhök  44000 par
Ormvråk   22000 par
Kungsörn  680 par
Fiskgjuse  4100 par
Tornfalk  6400 par
Lärkfalk  2200 par
Pilgrimsfalk  270 par
 
Arter med tämligen stabila bestånd
Duvhök   7600 par
Fjällvråk  3000 par
Stenfalk  6000 par
Jaktfalk  110 par
 
Arter som minskat de senaste decennierna
Bivråk   6600 par
Ängshök   54 par
Blå kärrhök  860 par

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR