Nyheter

2014-03-17

Det går fortsatt illa för våra jordbruksfåglar(2)

 

Nyligen kom rapporten för 2013 från Svensk Fågeltaxering. Det är en diger sammanställning av de inventeringar som gjordes under häckningssäsongen 2013 samt under vintern 2012/2013. Det handlar om 295 vinterrutter, 273 punktrutter, 501 standardrutter och 122 nattrutter. Totalt noterades under dessa rutter drygt 360 000 fåglar. Två generella slutsatser dras utifrån materialet: Det går fortsatt dåligt för jordbrukslandskapets fåglar och sedan ett drygt årtionde går det även dåligt för fjällens fåglar. Naturligtvis finns det även ljuspunkter, men intrycket är att de negativa signalerna dominerar – i alla fall de allra senaste åren.

 

Under de senaste tio åren är det ett antal arter som uppvisar markanta och signifikanta upp- respektive nedgångar (en ökning eller minskning med minst fyra procent per år). Bland de minskande arterna finns, inte oväntat, ejder, stare och grönfink, men även arter som knipa, dalripa, duvhök, sothöna, havstrut, gulsparv och sävsparv (+ ytterligare 13 arter). Bland dem som ökat finns trana, skogssnäppa, göktyta, svarthätta, gransångare och steglits (+ ytterligare fyra).

 

Nattfågelrutterna infördes 2010, så nu börjar det komma jämförbart material även från dessa. Bland annat ser det ut som att ugglepopulationerna i norr åter är på väg uppåt efter bottenåret 2012. Den gångna våren noterades uppgångar i både norra och mellersta Sverige, vilket antyder att gnagarstammarna är på väg att växa till sig.

 

En annan intressant jämförelse gäller trender för fåglar med olika flyttningsvanor. Flera studier har tidigare visat att det går sämre för långdistansflyttare än för medeldistansflyttare och stannfåglar. En analys som baseras på material från standardrutterna åren 1998–2013 visar att det inte finns något tydligt sådant mönster i Sverige de senaste 15 åren. Detta är något förvånande eftersom sådana tendenser finns i övriga Västeuropa. Det bör dock noteras att många tropikflyttande arter minskade kraftigt i antal i Sverige under 1970- och 1980-talet, det vill säga före den period som analyserats.

 

Sammanställningen är mycket intressant om än kanske lite svårtillgänglig för många på grund av alla sina tabeller och diagram. Det är ett digert och snabbt jobb som de ansvariga gör, men - som de också påpekar - utan landets alla idoga inventerare, som i de flesta fall arbetar helt ideellt, skulle fågeltaxeringen stå sig ganska slätt.

 

Du kan förresten själv medverka. Det är inte svårt och det är väldigt roligt. På Svensk Fågeltaxerings hemsida får du veta mera: www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR