Nyheter

2015-05-26

Det var rätt tänkt, men det blev fel(1)

Kanadagåsen går in för landning för att njuta av Vellinges utsikter . . .

 

Vellinge kommun i sydvästra Skåne är en av landets allra främsta fågelkommuner. Där ligger Falsterbonäset som passeras av miljontals fåglar varje år. Vellinge kommun har även många naturreservat rika på häckande fåglar och inte minst en fågelstation som är känd långt utanför landets gränser. Därför kan det sägas vara rätt tänkt att använda en fågel i kommunens nya slogan ”Bättre utsikter”.

 

Kommunens gamla slogan har genom åren fått mycket kritik. Den löd ungefär så här ”Välkommen till Vellinge! Här är friheten större och skatterna lägre.” Därför har det en tid pågått ett arbete med att ta fram en ny slogan, och sådant är som bekant inte särskilt billigt. Men bortsett från kostnaden och från texten ”Bättre utsikter” kan konstateras att det blev rejält fel när man valde en fågel som symbol. Det är nämligen en kanadagås som landar för att njuta av utsikten.

 

Kanadagåsen är ingen inhemsk fågel utan inplanterad från Nordamerika. De första utsättningarna gjordes omkring 1930, men det var först på 1970-talet som utplanteringarna tog rejäl fart. Då fanns det knappast något jaktlag med självaktning som inte planterade ut kanadagäss på sina marker.

 

Som införd av människan skulle kanadagåsen mycket väl ha kunnat bli betraktad som invasiv, det vill säga som en införd men icke önskvärd art eftersom den kan ha negativ påverkan på naturlig fauna och flora. Den finns också upptagen i den lista över invasiva arter som tagits fram av The European Network on Invasive Alien Species. Att den ändå inte har kommit att klassas som invasiv i Sverige beror nog i första hand på att kanadagåsen även setts som en jaktbar resurs.

 

Nog kan man tycka att det vore mera välfunnet med en rovfågel som symbol för Vellinge. Rovfågelflyttningen över Falsterbonäset har förvisso världsrykte. Alternativt hade man kunnat välja en talrik häckfågel som skärfläcka. Men kanadagås? Nej, Vellinge: Gör om och gör rätt!

 

(AW)

 

Not

En paradox i sammanhanget är att Vellinge tidigare betraktats som en av de kommuner i landet som varit mest negativ till att ta emot invandrare. Men kanske ska valet av invandraren kanadagås ses som en symbol för en kursändring i denna fråga?

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR