Nyheter

2014-05-28

Diklofenak dödligt hot mot flera rovfåglar(2)

Stäppörn, yngre fågel på tillfälligt besök i Sverige. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Läkemedlet diklofenak är ett dödligt gift även för andra rovfåglar än gamar. Det visar en studie som presenterades i tidskriften Bird Conservation International igår (27 maj). Undersökningar av två stäppörnar som hittats döda vid en soptipp i Indien visade att fåglarna hade höga halter av diklofenak i sina vävnader och att de uppvisade samma kliniska tecken på njursvikt som tidigare iakttagits hos gamar.

 

För drygt 20 år sedan började gamar av släktet Gyps dö i stora mängder i Indien. Inledningsvis var dödsorsaken oklar, men efter några år kunde det konstateras att det var läkemedlet diklofenak som dödade gamarna. Detta medel gavs i förebyggande syfte till kreatur, och det var när gamarna åt av de döda djuren som de fick i sig medlet. Omfattningen av dödligheten var mycket stor. Bestånden av tre olika gamarter reducerades till några få procent av vad de varit tidigare!

 

– Det har länge varit känt att diklofenak är giftigt för gamar av släktet Gyps, inklusive den europeiska gåsgamen, men nu vet vi att medlet även är giftigt även för stäppörn som tillhör örnsläktet Aquila. Detta tyder på att drogen är dödlig för ett större antal rovfåglar i Asien , Europa och övriga världen. Det har funnits sådana misstankar, och denna studie bekräftar våra värsta farhågor, säger Toby Galligan, forskare knuten till RSPB i Storbritannien.

 

I en annan studie, som publicerades 1 april i Bird Conservation International, visades att även smutsgam och rödhuvad gam minskat kraftigt i antal i Indien, vilket tyder på att även dessa arter påverkats negativt av diklofenak.

 

Under senare tid har en förhöjd dödlighet bland gamar även konstaterats i delar av Afrika sedan man börjat använda diklofenak till kreatur. För ett par månader sedan meddelades att det utfärdats licens för veterinär användning av diklofenak även i Europa. Upptäckten att diklofenak är farligt även för andra rovfåglar stärker kraven på att förbjuda veterinär användning av medlet i Europa.

 

– Europeiska kommissionen måste inse vidden av detta problem och införa ett kontinentomfattande förbud mot veterinär diklofenak innan det påverkar våra fåglar, säger Toby Galligan från RSPB.

 

Problemet med diklofenakanvändningen till kreatur har i södra Asien visat sig vara större än den omfattande gamdöden. När de sydasiatiska gampopulationerna kollapsade innebar det att kreaturskadaver blev liggande länge i det fria. Det ledde i sin tur till en kraftig ökning av antalet förvildade hundar, med ökade risker för spridning av rabies. Därför förbjöds veterinär användning av diklofenak i Indien, Pakistan och Nepal, men det förekommer fortfarande en ganska omfattande illegal användning av medlet i denna del av världen.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR