Nyheter

2015-04-28

Djup spricka i vitryggsprojektet: Nordens Ark säger upp samarbetet med Naturskyddsföreningen(1)

Vitryggig hackspett. Bilden tagen i östra Polen där arten fortfarande har ett ganska stort och livskraftigt bestånd. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

En djup spricka har bildats inom det projekt som syftar till att bevara och stärka den svenska stammen av vitryggig hackspett. Detta projekt har Naturskyddsföreningen drivit sedan 1990, och från mitten av 1990-talet har man samarbetat med Nordens Ark när det gäller uppfödning av hackspettar i hägn. Detta samarbete sägs nu upp av Nordens Ark, vilket beklagas av Naturskyddsföreningen. Orsaken är uppenbarligen att Nordens Ark inte varit tillfreds med att Naturskyddsföreningen sökt kontakt med två andra djurparker för att sprida uppfödningen till fler platser.

 

Sedan en tid har Naturskyddsföreningen fört diskussioner med både Skansen i Stockholm och Järvzoo i Järvsö för att etablera nya anläggningar för uppfödning av vitryggig hackspett. Enligt föreningen var tanken att de båda nya skulle komplettera anläggningen på Nordens Ark. Men så ser det alltså inte ut att bli nu eftersom Nordens Ark sagt upp avtalet. Detta skedde i förra veckan, då Nordens Ark också sände ut ett skarpt formulerat brev till en mängd befattningshavare inom Naturvårdssverige. I brevet refereras till det senaste mötet mellan parterna och Nordens Ark skriver bland annat:

 

” . . . att det egentligen inte fanns någon vilja att hitta tillbaka till ett fungerande samarbete så som det hyggligt fungerade för 3-4 år sedan. Naturskyddsföreningen visade ingen vilja att bygga vidare på den kompetens och kunskap om vitryggig hackspett som Nordens Ark genom åren har byggt upp. Däremot förväntas vi självklart lära upp andra så att de kan ta över. Om Nordens Ark inte villkorslöst accepterar de krav som Naturskyddsföreningen sätter upp så vill Naturskyddsföreningen  flytta avelsverksamheten, fåglar och delar av de burar som Naturskyddsföreningen  äger, till andra aktörer senast 26 juni 2015. Vi påpekade vid mötet att detta datum infaller delvis under häckningssäsong i vår avelsanläggning och är en störningskänslig period.”

 

Det framgår också av skriftväxlingen att Nordens Ark velat ta över mera av arbetet från Naturskyddsföreningen och ta ansvar även för fåglarnas skötsel ”vid transport och utsättning, alltså hela vägen till ett liv i det vilda”. Detta har Naturskyddsföreningen inte velat gå med på, och samtidigt vill man alltså sprida uppfödningen till fler platser. Detta kommenterar Naturskyddsföreningen på följande vis:

 

”Involvering av fler djurparker än Nordens Ark har uppenbarligen Nordens Ark sett som en tämligen stor förändring av grunden för samarbetet. Naturskyddsföreningen har från vår sida gjort klart att vi ser det endast som positivt att fler djurparker engagerar sig i ex situ- bevarande av vitrygg. Det innebär bättre riskspridning (sjukdomar, konkurs m.m.) och ger fler värdefulla exponeringsfönster för detta viktiga naturvårdsprojekt. Vi har också utgått från att alla djurparker generöst delar med sig till andra djurparker av kunskap och erfarenheter från ett bevarandearbete som detta.”

 

Sedan 2002 har 105 vitryggiga hackspettar, kläckta och uppfödda på Nordens Ark satts ut i Värmland, Dalsland och Dalarna. Ytterligare 25 fåglar som hämtats i Norge, men fötts upp på Nordens Ark, har satts ut i svensk natur.

 

Det viktigaste arbetet inom vitryggsprojektet är att återskapa de skogsmiljöer som arten kräver, det vill säga lövrika skogar med gott om äldre träd. I det sammanhanget sker idag ett samarbete med skogsbruket, och utan skogsbrukets medverkan lär det inte gå att trygga tillräckligt mycket av den livsmiljö som vitryggig hackspett behöver.

 

(AW)

 

 

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR