Nyheter

2015-11-24

Dubbelbeckasinens mäktiga flyttning – från fjällsluttningar till ångande regnskog(6)

Dubbelbeckasin på rastplats i slutet av juli. Foto: John Larsen

 

När svenska forskare för några år sedan kunde visa att dubbelbeckasiner flög non-stop från Jämtland till Nigeria gick ett sus genom den ornitologiska världen. På tre dygn flög dessa fåglar genom hela Europa, över Medelhavet och Sahara till rastplatser i tropiska Västafrika. Efter några veckor fortsatte de sedan till vinterkvarteren i Kongo. Nu presenteras fortsatta studier av dubbelbeckasinernas flyttning, och det visar sig finnas två olika strategier för deras höstflyttning.

 

Den nya studien bjuder på följandet av 19 individer som varit försedda med ljusloggar och som kunnat återfångas när de återvänt till sina spelplatser under våren. Ungefär hälften har dessa har följt samma mönster som de första tre, dvs. de har flugit non-stop till tropiska Afrika. De övriga har lämnat häckningsområdet i genomsnitt 15 dagar tidigare för att sedan rasta längre söderut en tid (företrädesvis i norra Europa). Därefter har även dessa flugit non-stop till rastplatser i Sahel-zonen i Västafrika. Resan har i genomsnitt varit 5500 km, tagit 64 timmar och genomförts med en hastighet av 90 km per timma i snitt!

 

Fåglarnas ankomst till Sahel har sammanfallit med regnperioden där, och vistelsen på rastplatsen har i genomsnitt varat i tre veckor. Under september har fåglarna lämnat rastplatserna och fortsatt i sydostlig riktning. De har därefter anlänt till vinterkvarteren i slutet av september. Dessa vinterkvarter finns i våtmarker i regnskogsbältet längs nedre delen av Kongofloden. I dessa ångande, varma våtmarker har de sedan tillbringat sju månader.

 

Vårflyttningen har följt samma mönster som höstflyttningen med en lång etapp i hög hastighet över Sahara och Medelhavet till Europa. Men därefter har flyttningen genom Europa gått betydligt långsammare. Samtliga fåglar återvände dock synkroniserat till spelplatserna i den jämtländska fjällvärlden i mitten av maj. Det sistnämnda tolkas som att anländandet till spelplatserna varit föremål för kraftig selektion, medan flyttningen i övrigt är mera flexibel.

 

(AW)

 

En sammanfattning av artikeln finns här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jav.00829/abstract

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR