Nyheter

2015-06-04

Dyster framtid för storken när soptippar försvinner! – veckans fågel (1)

Vita storkar på Vombs ängar. Hur ska det gå för Skånes nya storkar när de öppna soptipparna stängs på Iberiska halvön senast 2018? Flera av de skånska storkarna flyttar till Spanien istället för till Afrika söder om Sahara. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

De senaste årtiondena har vita storken ökat på ett både remarkabelt och oväntat sätt i snart sagt hela Västeuropa. En viktig orsak till denna expansion är att allt fler storkar börjat övervintra på Iberiska halvön. Därmed kortas den riskabla flyttningsresan ner väsentligt, och storkarna slipper passagen av Sahara. Men nu ser framtiden åter mörkare ut. Orsaken är ett EU-beslut som egentligen är positivt ur miljösynpunkt.

 

Det handlar nämligen om soptippar. Om tre år, 2018, ska det inte längre få finnas några öppna soptippar inom EU, i alla fall inte av det slag som är vanliga i många länder idag där man blandar allsköns avfall. Det är just på sådana soptippar på Iberiska halvön som en växande andel av västra Europas vita storkar övervintrat. För 20 år sedan, 1995, räknades antalet övervintrande vita storkar i Spanien. Då hittades knappt 7600. Nio år senare, 2004, hade antalet ökat till fler än 31 000. Motsvarande antal för Portugal var 1200 år 1995 och 14 000 vintern 2013. Idag räknar man med att det övervintrar cirka 75 000 vita storkar på Iberiska halvön och cirka 1000 i Frankrike!

 

Även antalet häckande vita storkar har ökat kraftigt på Iberiska halvön. På 1980-talet var beståndet nere på en mycket låg nivå; 1981 räknades 5800 par i Spanien och 1984 1533 par i Portugal. Det kan jämföras med drygt 33 000 par i Spanien och nästan 7700 par i Portugal vid nya räkningar 2004 och 2005. Det är särskilt tre faktorer som anses ligga bakom de kraftiga ökningarna:

 

1) Efter de båda ländernas EU-inträde gavs stora subventioner till omfattande dammbyggen som i sin tur ledde till kraftigt ökad konstbevattning.

2) En från Nordamerika införd kräfta har fått stor spridning och utgör vissa tider på året en viktig föda för storkarna.

3) Öppna soptippars tillväxt över hela Iberiska halvön har gett stabil födotillgång året runt.

 

Särskilt soptipparna har visat sig betydelsefulla för de iberiska storkarna. Finns en givande soptipp inom räckhåll, kan storkarna utöka sin aktionsradie väsentligt. Normalt rör sig häckande storkar upp till 8 km från boplatsen, men med en bra soptipp i trakten har storkarna visat sig flyga 48 km tur och retur för födosök. Det har dessutom visat sig att ungar från bon där föräldrarna födosöker på soptippar är mera välnärda än andra storkungar. Vidare är belastningen av miljögifter, oväntat nog, liten hos soptippsstorkarna.

 

Även storkar från det skånska storkprojektet har visat sig övervintra i Spanien. Bland annat höll en sändarförsedd stork till på en soptipp utanför Barcelona några vintrar. En annan stork, född i hägn i Skåne 2013, sågs på en soptipp i Spanien i slutet av samma år. Sannolikt är det betydligt flera av de skånska storkarna som valt Iberiska halvön som vinterkvarter.

 

Men nu ser alltså framtiden ganska mörk ut för dessa soptippsstorkar. EU har beslutat att alla öppna soptippar för matavfall ska stängas till 2018. Några soptippar har redan stängts i Spanien – med omedelbara konsekvenser för storkarna i trakten. I Segovia norr om Madrid häckade 90 storkpar 2001. Efter soptippens stängning sjönk antalet par till 60 år 2010. Ännu tydligare är konsekvenserna i två byar utanför Cáceres i Extremadura. Även Cáceres soptipp är nu stängd. I byn Casar de Cáceres fanns 32 storkbon på kyrkan 1997. I år är det helt tomt. I en annan by, Malpartida de Cáceres fanns 62 par 1997. I år återstår bara 25 par.

 

Frågan är då vad som händer med de övervintrande storkarna när soptipparna stängs? Kommer de att ändra flyttningsvanor och dra längre söderut eller stannar de på den plats de vant sig vid och försöker klara sig genom vintern? Hur det än blir, lär resultatet bli en betydligt sämre vinteröverlevnad än när soptipparna erbjöd närmast obegränsat med föda.

 

(AW)

 

Källa: Bl.a. Fugle & natur nr 2/2015, sid. 6–9.

I Spanien och Portugal häckar ofta storkarna inne i byarna, gärna på byns kyrka. Men på flera håll har antalet par minskat kraftigt när traktens öppna soptipp har stängts. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR