Nyheter

2013-07-11

Dyster framtid för svartnäbbad islom i Kanada(4)

Försurning och ökade halter av kvicksilver i fisk kan på sikt komma att hota svartnäbbad islom i Kanada (som hyser 95 % av världspopulationen). Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Ingen annan fågel symboliserar den nordamerikanska vildmarken på samma sätt som svartnäbbad islom. Men nu ser framtiden mörk ut för denna ikon. Det visar en rapport från den kanadensiska BirdLife-partnern Bird Studies Canada. En mångårig studie av lommar i kanadensiska insjöar pekar på att läget är oroande och att det dessutom snabbt kan komma att förvärras. Orsakerna misstänks vara kvicksilver och försurning.

 

Idag lyckas lomparen producera tillräckligt många ungar för att behålla populationen stabil, men den reproduktiva framgången (mätt i antalet ungar som uppnått sex veckors ålder) har minskat avsevärt sedan studien inleddes 1992. Om denna utveckling fortsätter, kommer antalet häckande par av svartnäbbad islom att börja minska inom två decennier.

 

– Vi närmar oss den kritiska punkten. Återväxten kan snart komma att sjunka under den nivå som krävs för populationen ska hållas stabil, säger huvudförfattaren till rapporten Doug Tozer från Bird Studies Canada och fortsätter:

– Eftersom 95 procent av världens svartnäbbade islommar häckar i vårt land, har Kanada en avgörande roll för att bevara arten.

 

Andra studier har visat att kvicksilver och försurning påverkar sjöarnas hälsa och därmed även lommarnas häckningsframgång. Orsaken till de försämrade förhållandena är förbränning av fossila bränslen (t.ex. i bilar och i koleldade kraftverk). Lommarnas position högt upp i näringskedjan gör dem till betydelsefulla indikatorer på sjöarnas hälsotillstånd och föroreningsnivåer. Samtidigt är lommar långlivade fåglar, vilket innebär att de vuxna fåglarna kan överleva länge även i svårt påverkade miljöer.

 

Lommar med höga kvicksilverhalter i sina kroppar ägnar mindre tid åt att samla mat och försvara sina revir. För ungarna leder föroreningarna till nedsatt immunförsvar, och det har också visat sig att de blir sämre på att undvika rovdjur. Eftersom försurning på sikt leder till utarmade fisksamhällen och kraftigt försämrad föryngring hos fisken, får lommarna allt svårare att finna tillräckligt med mat i försurade miljöer.

 

Fler än 3000 av Bird Studies Canadas medlemmar har bidragit till studien. Hela rapporten publicerades nyligen i Avian Conservation & Ekologi:

http://www.ace-eco.org/vol8/iss1/art1/

 

(AW)

 

Not:

I Sverige har storlom och smålom följts inom ramen för Projekt Lom sedan 1994. I två delområden har en tydlig nedgång i ungproduktionen kunnat märkas. Det gäller på Sydsvenska höglandet för smålom och i Svealand för storlom. Tre faktorer pekas ut som möjliga förklaringar: 1) Utglesade fiskbestånd. 2) Försämrat siktdjup i fiskesjöarna på grund av kraftig ökning av humusämnen, s.k. brunifiering, i vattnet. 3) Kvicksilver – halterna av kvicksilver i insjöfisk har åter ökat efter en successiv minskning sedan 1960-talet. Läs mera om detta i redovisningen av Projekt Lom i Fågelåret 2011.

Även i Sverige finns, åtminstone lokalt, tecken på försämrad reproduktion hos lommar. Denna kurva visar procentandelen kullar med stora ungar hos storlommar i Svealand 1994–2011. En motsvarande nedgång har även noterats hos smålommarna på Sydsvenska höglandet. Figuren hämtad från Projekt Loms redovisning i Fågelåret 2011.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR