Nyheter

2013-06-05

Dystert för sjöfåglar i Nordsjön(4)

Tretåiga måsar. Foto: John Larsen

Med jämna mellanrum kommer rapporter om att det går dåligt för sjöfåglar som häckar på den brittiska sidan av Nordsjön. Ett mycket talande exempel presenteras i det senaste numret av tidskriften British Birds (juni 2013). Där redogörs för utvecklingen hos tretåig mås på Shetlandsöarna. Under en period på drygt 30 år (1981–2012) har antalet häckande par minskat från närmare 55 000 till bara 4 600!

 

 

Till viss del beror den kraftiga tillbakagången på predation från storlabbar – det finns flera exempel på att hela kolonier har övergetts just på grund av storlabbar – men den viktigaste orsaken är sannolikt förändrade näringsförhållanden ute i havet. Inte minst har man kunnat visa att mängden tobis minskat dramatiskt i stora områden. Tobisen är en mycket viktig bytesfisk för många små och medelstora sjöfåglar och om den minskar i antal får det allvarliga följder för fåglarna.

 

De bakomliggande orsakerna till förändringarna är inte helt klarlagda, men det spekuleras både i överfiske (bl.a. industrifiske för djurfoder) och att storskaliga klimatförändringar påverkar utbredningen av de djurplankton som tobis och andra mindre fiskarter lever av.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR