Nyheter

2014-03-11

Dystra dagar för Skånes örnar(2)

De båda eldödade kungsörnarna från Skåne i förra veckan. Den gamla honan t.v. och den yngre hannen t.h. Foto: Kenneth Bengtsson

 

Under veckan som gick dödades två kungsörnar i Skåne av elstötar från kraftledningsstolpar. Igår dödades en havsörn, men då var det ett vindkraftverk som var orsaken. Att tre örnar dödas inom loppet av en vecka enbart i Skåne visar på de många faror som finns för örnarna i dagens landskap.

 

På Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) hemsida beskrivs de båda kungsörnarna på följande vis: ”Det var inte vilka kungsörnar som helst. Den första var en treåring född i norra Fyledalen 2011 och således snart könsmogen. Det var för övrigt ett av dennes yngre syskon som hittades eldödad 2013. Några få dagar senare var det dags igen. Då dog en adult hona, med största säkerhet den rutinerade honan i revir norra Fyledalen, av samma anledning. Hon som förlorade en hanunge tidigare i veckan och som några få dagar senare skulle värpa årets ägg. Stämmer vårt antagande blir det ingen föryngring i detta revir i år, och därmed blir Skånes kungsörnsstam ytterligare ett par fattigare.”

  

SkOF skriver vidare: ”Under 2013 hittades fyra döda unga kungsörnar intill elledningsnätet i Skåne. Det var fler än något år tidigare, och tre av dessa hade med säkerhet dött via elstötar. Den fjärde kan ha dött av annan anledning. Det är inte de stora ledningsnäten som är farliga, i stolparna till dessa sitter kungsörnarna både gärna och säkert. Men i de mindre ledningsnäten är det farligt nära mellan jordade och strömförande detaljer och det är också där som olyckorna sker. Dessvärre finns det åtskilliga hundra sådana stolpar i Skåne.”

 

Det har länge ansetts märkligt att den skånska kungsörnstammen inte växer trots att de skånska paren varit mera produktiva än landets övriga kungsörnar. Svaret kan vara att örnarna dör av elstötar i alldeles för hög grad. Omfattningen av dödligheten blev uppenbar under 2013 och det bör poängteras att det i stort sett enbart är i närheten av vägar och vandringsleder som döda örnar påträffas. Örnar som dödas i stolpar långt ute på åkrar hittas sannolikt aldrig, vilket innebär att mörkertalet kan vara stort. SkOF har en pågående och god dialog med elkraftsföretaget E.ON och föreningen hoppas nu kunna påskynda verkställande av de förslag till lösningar som finns.

 

Igår, måndagen 10 mars, blev August Thomasson vittne till när en ung havsörn dödades av ett vindkraftverk vid Vinnö ängar utanför Kristianstad. Örnen träffades underifrån av vingen på ett vindkraftverk, och August fick bilder på fågeln när den sönderslagen störtade mot marken. Läs mera om händelsen och se bilder på August Thomassons egen blogg:

http://augustthomasson.weebly.com/1/post/2014/03/ond-brd-dd.html

Elstolpen som dödade den gamla kungsörnshonan (som ligger på marken under). Det är lokala ledningsnät av denna typ som utgör den största faran för kungsörnarna i Skåne. Foto: Göran Gustafson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR