Nyheter

2012-08-16

Ejdern och andra marina dykänder i fokus

Ejderns snabba minskning inom Östersjöområdet står i centrum för ett seminarium om marina dykänder i slutet av augusti. Foto: P-G Bentz/Sturnus

Varför går det så illa för ejdern och andra dykänder som tillbringar en stor del av sitt liv till havs? Det är frågan som skall belysas vid ett seminarium vid Gryts varv i Östergötland. Seminariet arrangeras av Svenska Jägareförbundet, SOF och Miljödepartementet och bland de medverkande finns miljöminister Lena Ek.

Särskilt ejdern har varit i fokus för debatten de senaste åren eftersom artens Östersjö-bestånd råkat ut för vad som närmast kan beskrivas som en populationskrasch. Men även alfågeln och svärtan har minskat mycket kraftigt, och de båda arternas Östersjö-populationer har nu uppgraderats på den internationella rödlistan.

När det gäller ejdern har flera olika teorier förts fram om orsaken till kraschen. En sådan är att det växande havsörnsbeståndet tar många ejderhonor, en annan att det handlar om brist på tiamin (B-vitamin). Men ejderbeståndet har kraschat även i områden där det inte finns havsörnar och där inga tecken på tiaminbrist noterats. Därför finns starka misstankar om att det i stället handlar om födotillgången – och särskilt då födan vintertid. Kan t.ex. ett ändrat klimat ha inneburit att blåmusslor och andra musslor blivit färre och sämre ur näringssynpunkt än tidigare?

På seminariet kommer flera av Nordens främsta forskare inom området att medverka och det avslutas med en allmän diskussion.

Mera om ejderseminariet finns att läsa på www.ejder.se där man också kan anmäla sig som deltagare.


Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR