Nyheter

2013-06-03

Eldsjäl och innovatör får årets våtmarksstipendium(4)

Årets våtmarksstipendiat är Peter Feuerbach (i mitten). Prisutdelare är Erik Sellberg från Ragn-Sells (t.v.) och Lars Ingelmark från Våtmarksfonden (t.h.).

Årets våtmarksstipendium delades idag ut till Peter Feuerbach från Halmstad. För många som sysslat med våtmarker är han mest känd som författare till boken ”Praktisk handbok för våtmarksbyggare” som kom i slutet av 1990-talet. Denna lilla bok har blivit något av en ”bibel” för markägare och myndighetsfolk men också för föreningar som arbetat för att ny- eller återskapa våtmarker.

 

Peter har varit med och planerat och skapat mer än 200 våtmarker främst i Halland men även i övriga landet. Han är också en innovatör som gärna driver på utvecklingen. Ett nytt projekt kallas för ”integrerade skyddszoner”. Dessa skall ta hand om vatten från täckdiken och minska läckaget av näringsämnen. Samtidigt tillskapas småmiljöer med både vatten och vegetation i ett i övrigt ganska enformigt jordbrukslandskap.

 

Senare i sommar kommer en ny våtmark, som skapats enligt Peters idéer, att stå klar vid Påarp söder om Halmstad. Denna våtmark ligger just öster om motorvägen, och många som besökt Påarpsområdet på sistone (t.ex. för att titta på amerikansk sjöorre) har säkert noterat att det pågår ett ganska omfattande arbete.

 

Våtmarksstipendiet delas ut av Våtmarksfonden. Denna stiftelse bildades 1995 av Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening och Världsnaturfonden WWF. En viktig sponsor är även företaget Ragn-Sells som arbetar med återvinning. Våtmarksstipendiet består av en litografi samt 25 000 kronor.

 

(AW)

Peter Feuerbach demonstrerar en "integrerad skyddszon". I diket, som löper längs hela åkern, mynnar åkerns täckdiken. Vattnet från täckdikena stannar kvar i diket tills det bräddar över kanten ner mot recipienten (en bäck) som rinner i bakgrunden. Det har då blivit av med en stor del av de närsalter som följer med från åkern. Den några meter breda ytan mellan diket och bäcken skall efter hand bli bevuxen.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR