Nyheter

2015-06-12

En elegant på frammarsch – veckans fågel (1)

Skärfläcka som värmer sina ungar. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Under senare tid har vi tyvärr fått vänja oss vid allt dystrare rapporter gällande vadare och andra fåglar som häckar på strandängar. Strandskator, tofsvipor, större strandpipare och rödbenor går det dåligt för längs de sydsvenska stränderna. Men det finns ett undantag – en vadare som tvärtom expanderar och det till många betraktares stora glädje. Det handlar om den särklassiga eleganten på stränderna – skärfläckan.

 

Skärfläckan har en lång historia i Sverige. Men denna historia kan sägas vara lika brokig som fågeln själv. Det har gått upp och ner, men under senare årtionden har det pekat klart uppåt. Idag häckar åtminstone 1200 par i landet, med störst koncentrationer i Skåne, på Öland och på Gotland. Även i Halland kan antalet par räknas i tresiffriga tal, medan mindre antal häckar i Blekinge samt mera oregelbundet i Småland.

 

Det var Linné som först beskrev skärfläckan vetenskapligt. Han träffade på den under sin öländska resa nere vid Ölands södra udde 8 juni 1741 och anammade det lokala namn som användes på fågeln. Det har tvistats en del om vad det dialektala namnet betyder, och de två troligaste alternativen är ”den vita fläckiga fågeln” och ”den fläckiga fågeln som lever på små skär”.

 

Troligen fanns skärfläckan även på Gotland redan under 1700-talet, men under det följande århundradet minskade beståndet i hela Västeuropa och skärfläckan försvann från både Öland och Gotland. Under slutet av 1800-talet häckade den bara tillfälligt i Sverige, och det skulle dröja till 1927 innan den åter etablerade sig på allvar. Då var det Skåne som fick den äran. Därefter skedde en återetablering på Öland 1942 och på Gotland 1947. Sistnämnda år etablerade sig skärfläckan även på allvar i Halland.

 

Men efter en ny svacka under 1960-talet, då bestånden åter minskade något, har kurvorna som sagt pekat uppåt under de senaste årtiondena. I boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst uppskattas som sagt det totala beståndet till 1200 par år 2010, men frågan är om det inte ökat ytterligare något därefter. En bidragande orsak till skärfläckans framgång är ny- och återskapande av våtmarker. Grunda sådana med betade stränder lockar ofta skärfläckor att etablera sig, men ska de sedan lyckas med sin häckning, måste man se till att hålla fyrbenta rovdjur borta och dessutom vänta med betessläppningen tills ungarna kläckts.

 

Ungomvårdnaden hos skärfläckan verkar vara ett kapitel för sig. Vissa par är mycket vaksamma och vaktar och skyddar sina ungar intensivt. Andra par, möjligen yngre fåglar, kan däremot låta ungarna löpa vind för våg. Det kan naturligtvis leda till att de blir tagna av kråkor eller fyrfotadjur, men det händer också att de ”kidnappas” av någon annan skärfläcka. Vid Landgrens holme i Skanör sågs en skärfläckehona som hade inte mindre än elva små ungar under sig. Då ska vi veta att en skärfläcka bara lägger tre eller fyra ägg.

 

Det händer också att det formas veritabla ”kindergartens” med en stor mängd ungar tillsammans och åtskilliga vuxna fåglar runt omkring. Vid sådana tillfällen kan man undra om de enskilda föräldrarna verkligen känner igen sina egna ungar och vice versa.

 

Det är inte enbart i Sverige som skärfläckan expanderat. Denna expansion gäller stora delar av Västeuropas kustnationer. En viss del av framgången i Sverige kan kanske därför tillskrivas en invandring från söder och sydväst.

 

(AW)

Skärfläckeungar i dragkamp om en mask. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR