Nyheter

2014-06-30

En grå doldis med udda boplatser – veckans fågel (4)

Grå flugsnappare som byggt bo på en uteplats i ett vanligt svenskt bostadsområde. Vid midsommartid kläcktes ungarna. Foto: Themis Bonomi.

 

 

Den är inte välkänd, snarare tvärtom. Men den hör till Sveriges tio talrikaste häckfåglar – den grå flugsnapparen. Enligt de senaste beräkningarna häckar det cirka 1,5 miljoner par i Sverige. Den finns över nästan hela landet utom i ren fjällterräng. Talrikast är den i Norrlands tallskogar, men man kan även träffa på den mitt inne i ett bostadsområde snart sagt var som helst i landet.

 

Vi fick ett brev med bilder från Themis Bonomi i Järfälla. En fågel hade byggt bo på uteplatsen i bottenplanet på ett hyreshus, och vid midsommartid kläcktes fyra ägg. Frågan var vilken art det handlade om. Themis ville inte störa utan hade tagit bilderna genom vardagsrummets fönster. Det var ändå lätt att konstatera att det var en grå flugsnappare som ruvade i lådan för fågelfrö.

 

Som få andra svenska fåglar har grå flugsnappare en förkärlek för lite udda boplatser. Den är i första hand en skogsfågel, men den är som sagt inte främmande för andra miljöer och är inte främmande för att häcka nära inpå människor. Genom åren har det i fågeltidskrifter och böcker publicerats en lång rad bilder på märkliga boplatser. En sådan låg i käftarna på skelettet av ett gäddhuvud som var uppspikat på en ladugårdsvägg, en annan i en gammal känga som stod på en hylla i ett öppet skjul. På bilden nedan, som finns med i boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst, har de grå flugsnapparna slagit sig ner på ett kvarlämnat fågelbord försett med en liten veranda. Till skillnad från släktingen svartvit flugsnappare, som häckar i holkar, vill den grå flugsnapparen ha en boplats med god uppsikt över omgivningarna.

 

På topplistan över Sveriges talrikaste häckfåglar kommer grå flugsnapparen på tionde plats. Den placerar sig därmed strax efter den mycket mera namnkunniga koltrasten (9:a) och strax före den också välkända släktingen svartvit flugsnappare (11:e plats). Säkert är det många som höjer på ögonbrynen av förvåning: Det handlar ju om en fågel som är anonym för de allra flesta. Till detta faktum bidrar att den inte gör mycket väsen av sig normalt. Den sitter ofta stilla och spanar efter insekter, och den har ingen sång att tala om utan enbart ett lågmält gnisslande.

 

Även om många fågelskådare i norra halvan av Sverige kände till att grå flugsnapparen är en vanlig häckfågel i de ofta ganska torra norrländska tallskogarna, var det många andra som blev förvånade när den ovan nämnda boken kom ut våren 2012. I den boken finns täthetskartor som bygger på det inventeringssystem som kallas standardrutter. Dessa drygt 700 rutter ingår i Svensk Fågeltaxering och är utlagda efter ett speciellt system över hela landet. De ger därmed en representativ bild av den svenska fågelfaunan. Täthetskartan över grå flugsnappare visade att det är i Norrlands inland som det finns flest grå flugsnappare i landet. Av landets 1,5 miljoner par finns nästan tre fjärdedelar i den norra halvan av landet!

 

Grå flugsnapparen är en långflyttande art som vistas hos oss endast under några få månader. Den anländer i maj och flyttar normalt bort redan i augusti. Det händer att fåglar ses betydligt senare än så, men merparten drar tidigt iväg mot vinterkvarteren som ligger i södra Afrika.

 

(AW)

 

Grå flugsnapparen är känd för att gärna välja lite udda boplatser. Här är det en kvarglömd fröautomat i form av ett litet hus med veranda som tjänar som boplats. Bilden hämtad från boken "Fåglarna i Sverige – antal och förekomst", utgiven på SOF:s förlag 2012. Foto: Rolf G Gustafsson.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR